GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT VỚI PHẦN THI GIẢNG TẠI HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Trong hai ngày 22&23 tháng 10 năm 2020, các giảng viên tiêu biểu đã vinh dự đại diện cho khoa Kinh tế - Kỹ thuật tham gia phần thi giảng trong Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm 2020

TS. Vũ Đức Hạnh - Bộ môn Kinh tế và ThS. Phan Thị Hằng Nga - Bộ môn Quản trị kinh doanh đã nhận được sự đánh giá cao về chuyên môn của lãnh đạo khoa, lãnh đạo bộ môn cùng toàn thể cán bộ giảng viên trong tổ chuyên môn và được đại diện cho khoa Kinh tế - Kỹ thuật tham gia phần thi cá nhân trong Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm 2020.

Tại phần thi giảng, TS. Vũ Đức Hạnh đã cùng sinh viên lớp D10KT tìm hiểu về các nội dung: Xác định mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung và nguồn dữ liệu; Vận dụng các hàm trong Excel để kết chuyển dữ liệu về sổ cái trong bài giảng “Vào sổ cái tài khoản” thuộc học phần Tin ứng dụng kế toán – Một trong những học phần chuyên ngành của sinh viên Kế toán trường Đại học Hoa Lư. Cả hai nội dung trên đều được đánh giá là những nội dung quan trọng và khó tiếp cận, tuy nhiên TS. Vũ Đức Hạnh với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm đã khéo léo kết hợp phương pháp thuyết giảng và câu hỏi gợi mở để cùng sinh viên giải quyết các vấn đề đặt ra và hướng tới đạt mục tiêu của bài học. Điểm nổi bật trong giờ giảng là việc giảng viên vừa giảng lý thuyết đồng thời yêu cầu sinh viên thực hành trên máy tính, điều này đã giúp sinh viên nhớ bài và vận dụng được nội dung lý thuyết đã học một cách nhanh chóng. Có một số nghiệp vụ sinh viên chưa biết xử lý trên phần mềm, nhờ việc giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành đã có sự trao đổi trực tiếp giữa thầy và trò, nhờ vậy mà những nghiệp vụ khó sinh viên thường mắc lỗi đã được hướng dẫn rõ ràng trong tiết giảng. Phần thi giảng của TS. Vũ Đức Hạnh đã nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo, các sinh viên và giảng viên tham dự.

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT VỚI PHẦN THI GIẢNG TẠI HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

TS. Vũ Đức Hạnhtrong phần thi giảng tại Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm 2020

ThS. Phan Thị Hằng Nga đã chọn bài giảng trong nội dung chương 6 “Phân tích tăng trưởng và xu thế” thuộc học phần Nguyên lý thống kê kinh tế. Giờ giảng tập trung vào hai nội dung: phân tích xu thế của hiện tượng từ đó dự báo các mức của hiện tượng trong tương lai. Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế giúp cho sinh viên học cách làm việc cùng số liệu, hiểu được ý nghĩa và xây dựng được các chỉ tiêu mang tính chất dự báo cho hiện tượng. Giảng viên đã khơi gợi vấn đề, đặt câu hỏi và đưa ra các ví dụ thực tiễn liên quan đến nội dung bài học. Giờ giảng của ThS. Phan Thị Hằng Nga cũng đã nhận được sự phản hồi tích cực của sinh viên và giảng viên tham dự.

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT VỚI PHẦN THI GIẢNG TẠI HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

ThS. Phan Thị Hằng Nga trong giờ giảng tại Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sơ phạm cấp trường năm 2020

Một số hình ảnh khác của phần thi giảng

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT VỚI PHẦN THI GIẢNG TẠI HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Lãnh đạo và các giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng thành công sau phần thi giảng của TS. Vũ Đức Hạnh

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT VỚI PHẦN THI GIẢNG TẠI HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Lãnh đạo khoa Kinh tế - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng thành công sau phần thi giảng của ThS. Phan Thị Hằng Nga

Sau khi tham gia thi giảng, các giảng viên đã có cơ hội để nhìn nhận lại những mặt tích cực và hạn chế của mình trong công tác giảng dạy, đồng thời nhận được các góp ý từ phía Ban giám khảo, từ các đồng nghiệp và sinh viên. Hội thi giảng viên giỏi năm 2020 thực sự trở thành cầu nối chuyên môn giúp giảng viên trong Trường chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và các công tác chuyên môn khác./.