HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2018, khoa Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay” dưới sự chủ trì của Bộ môn Kinh tế.

Tham dự hội thảo, về phía khách mời ngoài trường có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh An – Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình. Về phía trường Đại học Hoa Lư có TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh – Phó hiệu trưởng Nhà trường, các giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật và khoa Xã hội – Du lịch cũng về dự hội thảo.

HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

Đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh đã đánh giá cao về ý nghĩa của hội thảo, hi vọng hội thảo là diễn đàn để các giảng viên trao đổi về chuyên môn, là cầu nối giữa lý thuyết với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật. TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng ghi nhận công tác chuẩn bị hội thảo, coi đây là cơ sở cho việc tổ chức các hội thảo có chiều sâu về nội dung và phong phú về hình thức thực hiện. Đặc biệt, TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh gửi lời cảm ơn tới đại diện Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã tham dự hội thảo, cung cấp các thông tin và số liệu thực tiễn, cũng như gợi mở cho Nhà trường những định hướng trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho địa phương.

HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh phát biểu khai mạc hội thảo

Các tham luận được trình bày tại hội thảo tập trung vào các vấn đề: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay; Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay; So sánh môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Ninh Bình với tỉnh khác và Một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

ThS. Phạm Thị Hương báo cáo tham luận tại hội thảo

HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

ThS. Hoàng Việt Hưng báo cáo tham luận tại hội thảo

HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

ThS. Phạm Thị Khánh Quỳnh báo cáo tham luận tại hội thảo

HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý báo cáo tham luận tại hội thảo

Ông Nguyễn Minh An – Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã phát biểu về một số vấn đề trong thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, các cơ hội và thách thức của Tỉnh trong việc thực hiện thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh khan hiếm nguồn lực như hiện nay. Sau bài phát biểu, các giảng viên và đại diện Sở kế hoạch Đầu tư đã trao đổi, thảo luận về các nội dung có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Ninh Bình.

HỘI THẢO: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”

Ông Nguyễn Minh An – Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tham dự hội thảo

ThS. Đinh Thị Kim Khánh – Phó trưởng khoa phụ trách Khoa phát biểu bế mạc hội thảo cùng lời cảm ơn sâu sắc về sự tham dự của đại diện Sở kế hoạch và Đầu tư, hi vọng hội thảo là bước đệm cho những phối hợp sau này giữa Khoa Kinh tế - Kỹ thuật với Sở kế hoạch và Đầu tư trong các nội dung học thuật cũng như thực tiễn./.