THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B,C KHÓA NGÀY 17/11/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư thông báo tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và tiếng Anh B, C ngày thi 17/11/2019. Chứng chỉ quốc gia, có giá trị lưu hành trên toàn quốc.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Ms Linh: 0944.227.992