KHÓA ÔN VÀ THI TIẾNG ANH K48 VÀ ỨNG DỤNG CNTT K30

Ngày 24/2/2019 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B K48 và ứng dụng CNTT cơ bản K30 cho các đối tượng là sinh viên trong trường và các học viên ngoài trường có nhu cầu. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế với sự giám sát chặt chẽ của hội đồng thi và thanh tra thi.

Một số hình ảnh của lớp học ôn và thi cấp chứng chỉ:

KHÓA ÔN VÀ THI TIẾNG ANH K48 VÀ ỨNG DỤNG CNTT K30

KHÓA ÔN VÀ THI TIẾNG ANH K48 VÀ ỨNG DỤNG CNTT K30

KHÓA ÔN VÀ THI TIẾNG ANH K48 VÀ ỨNG DỤNG CNTT K30

KHÓA ÔN VÀ THI TIẾNG ANH K48 VÀ ỨNG DỤNG CNTT K30

Chứng chỉ tiếng Anh và ứng dụng CNTT là một trong các điều kiện cần để hoàn chỉnh hồ sơ xin việc vì vậy trung tâm liên tục tổ chức các khóa học ôn và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh A, B, C và ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao. Các bạn có nhu cầu thì hãy đăng ký tại trung tâm

Địa chỉ: VP Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Nhà T, trường Đại học Hoa Lư

Đường Xuân Thành, TPNB, Tỉnh Ninh Bình - ĐT: 02293.512.959