HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ & GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện thông báo số 243/TB-ĐHHL, ngày 26/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư Về việc triển khai bình xét thi đua và tổng kết năm học 2021 – 2022, sáng 10/6/2022 khoa Sư phạm Trung học đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, phân tích những ưu điểm cũng như những tồn tại cần khắc phục, từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp cho năm học tiếp theo.

Tham dự Hội nghị, đại diện nhà trường có TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng trường; về phía khoa Sư phạm Trung học có TS. Lê Thị Tâm - Phó trưởng khoa phụ trách, ThS. Trần Thị Huyền Phương – Phó trưởng khoa, TS. Lê Nguyệt Hải Ninh – Phó trưởng khoa cùng toàn thể các giảng viên.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2022 – 2023 của đồng chí Lê Thị Tâm. Năm học 2021 – 2022 đã diễn ra với nhiều khó khăn và thử thách do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảng dạy của giảng viên cũng như việc học tập của sinh viên. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban giám Hiệu trường và ban lãnh đạo khoa, các giảng viên trong khoa đã không ngừng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.Về công tác giảng dạynghiên cứu khoa học: 100% giảng viên trong khoa giảng dạy và NCKH vượt định mức, có 5 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế thuộc danh mục Scopus. Đặc biệt, trong năm học 2021 – 2022 có 01 giảng viên đã hoàn thành chương trình lớp cao cấp LLCT, 02 giảng viên nhận bằng tốt nghiệp văn bằng 2 tiếng Anh, 02 giảng viên đăng kí dự tuyển NCS (trong đó 01 GV đã có quyết định cử đi dự tuyển NCS ngành Giải tích tại trường ĐH SP Thái Nguyên).

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

(TS. Lê Thị Tâm – Phó trưởng khoa phụ trách trình bày Báo cáo tổng kết năm học)

Về phía nhà trường, TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng trường cũng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần, sự nỗ lực, chung tay góp sức đầy trách nhiệm của các giảng viên để tập thể khoa có được những kết quả đáng khích lệ trong năm học vừa qua. Qua đó, đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho khoa trong năm học tới: chú trọng đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tiếp tục đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, phát huy thế mạnh của đơn vị với đội ngũ có trình độ cao.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

(TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Lê Thị Tâm đã cụ thể hóa chỉ đạo thành những nhiệm vụ cụ thể để giảng viên trong khoa cùng thực hiện.

Và để đạt được kết quả như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đã đề ra, mỗi giảng viên trong khoa sẽ cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, của khoa, bộ môn; cố gắng khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin: Phạm Thị Hồng Tâm

Ảnh: Lê Thị Hồng Hạnh

Các bài đã đăng