HỘI THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH – ĐHHL ngày 06/12/2023 của trường Đại học Hoa Lư về tổ chức Hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2023 – 2024; Khoa Kinh tế đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức phần thi cá nhân nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2023 – 2024 vào sáng ngày 12/01/2024.

Hội thi đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, thu hút sinh viên tham gia vào nội dung rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp, tạo được bầu không khí học tập sôi nổi trong sinh viên, nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và lòng yêu nghề cho mỗi sinh viên. Hội thi cũng khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt của sinh viên.

Sinh viên dự thi được Ban giám khảo đánh giá đúng năng lực và trình độ nhận thức nghề nghiệp của từng sinh viên và kết quả cụ thể là:

* Ngành nghề Kế toán:

01 Giải nhất: Phạm Hương Lan_D13KT

01 Giải nhì: Nguyễn Thị Thu Hiền_D13KT

01 Giải ba: Ngô Thị Thương_D13KT

03 Giải khuyến khuyến: Hà Thị Huế_D13KT; Vũ Thị Hoa_D13KT; Trần Thị Mai Trang_D13KT

* Ngành Quản trị kinh doanh:

01 Giải nhất: Lê Tuấn Tiến_D13QTKD

01 Giải nhì: Chitpasong Asangpheng_D13QTKD

01 Giải ba: Vũ Thị Trang_D13QTKD

03 Giải khuyến khuyến: Nanthaphone Sivongxay_D13QTKD; Phạm Thị Thu Trang_D13QTKD, Trịnh Ngọc Đức_D12QTKD

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi:

HỘI THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2023 - 2024