QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

Theo Quyết định 499 ngày 17/11/2022 Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư đã ký.

Tin tiêu điểm