GIỚI THIỆU

Khoa Giáo dục thường xuyên đư­ợc thành lập theo Quyết định số 47/ QĐ-UBND, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - 02 năm sau khi thành thành lập trường. Đến nay, khoa Giáo dục thường xuyên đã trải qua thời gian 8 năm (2009- 2017) xây dựng và trưởng thành. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Lư, Khoa Giáo dục thường xuyên đã từng bước xây dựng kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên và chuyên viên. Khoa GDTX có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh quản lý loại hình đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, liên kết và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường

Giới thiệu

- Khoa GDTX trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình luôn nỗ lực phấn đấu thành một tổ chức đào tạo theo hướng kết nối Nhà trường với người học và các đơn vị sử dụng lao động thông qua các chương trình đào tạo hiện đại, linh hoạt, luôn cập nhật mới theo yêu cầu xã hội.

- Khoa GDTX là đơn vị tiên phong trong việc phối hợp với các địa phương đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực cho xã hội trong xu thế hội nhập.

Hiện nay khoa Giáo dục thường xuyên có 09 giảng viên, trong đó thạc sĩ là 03 đang học cao học là 02, cử nhân là 04.

Hơn 08 năm qua, khoa Giáo dục thường xuyên đã có rất nhiều đóng góp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các phong trào khác. Cụ thể:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, mở các ngành học thuộc hệ không chính qui: Kế toán, Mầm non, Quản trị kinh doanh, Du lịch,....

- Tham mưu cho lãnh đạo trường trong việc liên kết với các trường Đại học tuyển sinh đào tạo các ngành nghề trình độ Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ không chính quy: liên kết với trường Đại học Kiến trúc (ngành Xây dựng); liên kết với trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương (ngành Quản lý văn hoá, Âm nhạc, Mỹ thuật); liên kết với trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ngành ĐH sư phạm Mầm non, Giáo dục công dân); trường Đại học Thái nguyên (ngành sư phạm Tiếng Anh); trường Đại học Vinh (ngành sư phạm Giáo dục Tiểu học); trường Đại học Luật (ngành Luật),...

- Tham mưu cho lãnh đạo trường trong việc hợp tác với các trường Đại học tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học: hợp tác với trường Đại học Thái nguyên (ngành Công nghệ thông tin); hợp tác với trường Đại học Kinh tế quốc dân (ngành Kinh tế chính trị); hợp tác với trường Đại học Mỏ - địa chất (ngành Quản lý kinh tế); trường Đại học Hồng Đức (ngành Quản lí giáo dục); trường Đại học Giao thông vận tải (ngành Quản lý xây dựng, Quản lý vận tải); trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương (ngành Quản lý văn hoá),...

- Phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo Ninh Bình mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành 38 khóa bồi dưỡng đạt kết quả cao được Sở giáo dục đào tạo và cán bộ quản lý các trường ghi nhận.

- Khoa có 02 đồng chí cán bộ là giảng viên, các đồng chí đã nghiêm túc tham gia công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Tính đến nay khoa có 3 đề tài NCKH cấp trường, 2 bài báo được đăng trên các tạp chí, hội thảo trong nước.

Với những cố gắng trên, hàng năm, khoa Giáo dục thường xuyên đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Năm học 2015 – 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen.

Định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, mở các ngành học thuộc hệ không chính qui.Tăng cường hợp tác, liên kết với các trường Đại học trong cả nước tuyển sinh đào tạo các ngành nghề trình độ Đại học, sau Đại học hệ không chính quy, đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phấn đấu thành một tổ chức đào tạo theo hướng kết nối Nhà trường với người học và các đơn vị sử dụng lao động thông qua các chương trình liên kết đào tạo linh hoạt, luôn cập nhật mới theo yêu cầu của xã hội nói chung và của tỉnh nhà nói riêng.Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Tin tiêu điểm