QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Theo quyết định số 422/QĐ-ĐHHL ngày 14/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư đã ký.

Tin tiêu điểm