Cơ cấu tổ chức

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

Phân công nhiệm vụ

1. Đ/c Trần Ngọc Tú

23/10/1978

Trưởng khoa GDTX, Giảng viên

Thạc sĩ

0912267712

- Phụ trách chung, thực hiện các nhiệm vụ của trưởng khoa theo quy định.

- Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch hoạt động của khoa trong năm học, kế hoạch thi học phần, học kỳ; kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch thi tốt nghiệp.

- Chịu trách nhiệm xử lý các văn bản theo quy định

- Dự giao ban chuyên môn hàng tuần

- Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của khoa.

- Kiêm nhiệm công tác Đảng( bí thư chi bộ).

2. Đ/c Phạm Thị Hương Thảo

03/04/1981

Phó trưởng khoa GDTX, Giảng viên

Thạc sĩ

0915028881

- Phụ trách việc duy trì nề nếp các lớp VHVL, liên kết đào tạo.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ

- Tổng hợp, làm báo cáo tuần, tháng theo quy định của nhà trường.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Đ/c phụ trách khoa

- Kiêm nhiệm công tác Đảng ( Phó bí thư chi bộ).

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn

07/12/1988

Giáo vụ khoa

Thạc sĩ

0936331567

- Làm công tác giáo vụ khoa

- Phụ trách các lớp cấp chứng chỉ

- Quản lý việc cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ

- Quản lý việc lưu trữ các loại sổ cấp phát, điểm của sinh viên theo quy định.

- Thực hiện chế độ trực và làm việc theo sự phân công của lãnh đạo khoa

- Quản lý lớp thạc sĩ Kinh tế phát triển (Hợp tác đại học Kinh tế quốc dân); Pháp luật về quyền con người ( Hợp tác HV chính trị Quốc gia HCM)

- Phụ trách công tác tuyển sinh lớp Luật kinh tế ( Liên kết ĐH kinh tế quốc dân).

4. Đ/c Lương Thị Hoàng Ngân

17/01/1980

Chuyên viên

Đại học

0913077776

- Chủ lớp liên thông giáo dục tiểu học Nho Quan

- Quản lý các lớp thạc sĩ Quản lý kinh tế (Hợp tác HV Chính trị Quốc gia HCM).

- Chủ nhiệm lớp Kinh tế xây dựng (Liên kết ĐH Xây dựng).

- Phụ trách công tác tuyển sinh các ngành thạc sĩ trong chương trình hợp tác đào tạo với các trường ĐH, HV.

- Thực hiện chế độ trực và làm các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

- Công tác kiêm nhiệm: Chủ tịch công đoàn khoa.

5. Đinh Bá Hòe

01/01/1981

Nhân viên

Thạc sĩ

0983673865

- Chủ nhiệm lớp liên thông Giáo dục mầm non tại TT GDNN-GDTX tỉnh.

- Chủ nhiệm lớp Đại học luật văn bằng 1 ( Liên kết Đại học Luật Hà Nội).

- Chủ nhiệm lớp liên thông Thông tin thư viện (Liên kết đại học Khoa học Thái Nguyên).

- Phụ trách cổng thông tin điện tử, công tác tuyên truyền tuyển sinh của khoa.

- Thực hiện chế độ trực và làm các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

6. Đ/c Đinh Hoài Thu

01/12/1989

Nhân viên

Đại học

0388303879

- Chủ nhiệm lớp liên thông tiểu học Yên Khánh 2.

- Chủ nhiệm lớp văn bằng 2 Tiếng anh (Liên kết với trường đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội).

- Chủ nhiệm lớp văn bằng 2 Luật (Liên kết với Đại học Luật Hà Nội).

- Phụ trách công tác tuyển sinh các lớp ngoại ngữ.

- Thực hiện chế độ trực và làm các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

7. Đ/c Bùi Thị Tươi

24/01/1993

Chuyên viên

Đại học

0903287954

- Chủ nhiệm lớp liên thông tiểu học đặt tại Yên Mô, Kim Sơn.

- Chủ nhiệm lớp liên thông Giáo dục công dân (Liên kết với Đại học Vinh).

- Phụ trách công tác tuyển sinh lớp liên thông Giáo dục thể chất.

- Thực hiện chế độ trực và làm các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

8 Đ/c Phạm Thị Thùy Dung

14/12/1990

Chuyên Viên

Thạc sĩ

0389658669

- Chủ nhiệm lớp đại học Mầm non D6, D7 đặt tại ĐH Hoa Lư.

- Chủ nhiệm lớp liên thông tiểu học Tam Điệp, Yên Khánh 1.

- Phụ trách công tác tuyển sinh các lớp ĐH đặt tại ĐHHL.

- Thực hiện chế độ trực và làm các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

Tin tiêu điểm