1. Lãnh đạo khoa

1.1. ThS. Trần Ngọc Tú - Trưởng khoa

* Thông tin chung:

- Số điện thoại: 0912.267.712

- Email: tntu@hluv.edu.vn

* Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung hoạt động của khoa:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách đơn vị toàn bộ hoạt động của đơn vị.

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của khoa.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch, định hướng phát triển khoa

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với các đơn vị ngoài trường.

- Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động dạy - học của khoa.

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo các lớp liên kết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quyết định phân công của Lãnh đạo Trường.

- Kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ.

1.2. ThS. Phạm Thị Hương Thảo - Phó trưởng khoa

* Thông tin chung:

- Số điện thoại: 0915.028.881

- Email: pththao@hluv.edu.vn

* Nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về công tác tuyển sinh, đào tạo các lớp vừa làm vừa học.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo các lớp hệ vừa làm vừa học

- Tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo tháng theo quy định của nhà trường.

- Quản lý và điều hành các hoạt động của khoa khi đồng chí trưởng khoa vắng mặt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quyết định phân công của Lãnh đạo khoa/Trường.

- Kiêm nhiệm: Phó Bí thư chi bộ.

2. Giáo vụ khoa và các giáo viên chủ nhiệm

STT

Họ và tên

Chức vụ/Kiêm nhiệm

Số điện thoại

1

Lương Thị Hoàng Ngân

GVCN/ Tổ trưởng Công đoàn Khoa

091.3077776

2

Đinh Bá Hòe

Giáo vụ khoa

094.4342381

3

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

GVCN

094.4557019

4

Phạm Thị Thùy Dung

GVCN

038.9658669

5

Bùi Thị Tươi

GVCN

090.3287954

Tin tiêu điểm