Cơ cấu tổ chức

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

Phân công nhiệm vụ

1. Đ/c Trần Ngọc Tú

23/10/1978

Trưởng khoa GDTX, Giảng viên

Thạc sĩ

0912267712

- Phụ trách chung, thực hiện các nhiệm vụ của trưởng khoa theo quy định.

- Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch hoạt động của khoa trong năm học, kế hoạch thi học phần, học kỳ; kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch thi tốt nghiệp.

- Chịu trách nhiệm xử lý các văn bản theo quy định

- Dự giao ban chuyên môn hàng tuần

- Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của khoa.

- Kiêm nhiệm công tác Đảng( bí thư chi bộ).

2. Đ/c Phạm Thị Hương Thảo

03/04/1981

Phó trưởng khoa GDTX, Giảng viên

Thạc sĩ

0915028881

- Phụ trách việc duy trì nề nếp các lớp VHVL, liên kết đào tạo.

- Tổng hợp, làm báo cáo tuần, tháng theo quy định của nhà trường.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Đ/c phụ trách khoa

- Kiêm nhiệm công tác Đảng ( Phó bí thư chi bộ).

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn

07/12/1988

Giáo vụ khoa

Thạc sĩ

0936331567

- Làm công tác giáo vụ khoa

- Phụ trách các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ.

- Quản lý việc cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ

- Quản lý việc lưu trữ các loại sổ cấp phát, điểm của sinh viên theo quy định.

- Thực hiện chế độ trực và làm việc theo sự phân công của lãnh đạo khoa

4. Đ/c Lương Thị Hoàng Ngân

17/01/1980

Chuyên viên

Đại học

0913077776

- Quản lý các lớp hợp tác đào tạo trình độ Thạc sĩ

- Chủ nhiệm lớp Đại học Quản trị kinh doanh.

- Thực hiện chế độ trực và làm việc theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

- Công tác kiêm nhiệm: Chủ tịch công đoàn khoa.

5. Đ/c Nguyễn Trọng Tâm

20/08/1989

Nhân viên

Đại học

0942541142

- Chủ nhiệm các lớp liên kết với Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đặt tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Nho quan.

- Phụ trách công tác tuyên truyền tuyển sinh của khoa.

- Công tác kiêm nhiệm: Phó bí thư đoàn trường.

- Thực hiện chế độ trực và làm việc theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

6. Đ/c Đinh Hoài Thu

01/12/1989

Nhân viên

Đại học

0388303879

- Chủ nhiệm lớp Đại Học Luật ( liên kết với trường đại học Luật Hà Nội)

- Phụ trách công tác tuyển sinh lớp đại học Văn bằng 2 tiếng anh liên kết với trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

- Thực hiện chế độ trực và làm việc theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

7. Đ/c Bùi Thị Tươi

24/01/1993

Chuyên viên

Đại học

0903287954

- Chủ nhiệm 02 lớp tiểu học Liên kết với Trường Đại học Vinh

- Thực hiện chế độ trực và làm việc theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

8 Đ/c Phạm Thị Thùy Dung

14/12/1990

Chuyên Viên

Thạc sĩ

0389658669

- Xây dựng thời khóa biểu các lớp hệ VHVL

- Thực hiện chế độ trực và làm việc theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

Tin tiêu điểm