Bộ máy tổ chức

Phụ trách khoa: ThS. Trần Ngọc Tú

Email: tranngoctudhhl@gmail.com

Điện thoại: 0912.267.712

Phó Trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Hương Thảo

Email: phamthaodhhl@gmail.com

Điện thoại: 0915.028.881

Chủ tịch công đoàn: Lương Hoàng Ngân

Email: hoangngan80l@gmail.com

Điện thoại: 0913.077.776