Địa chỉ- Điện thoại liên hệ

- Địa chỉ : Khoa Giáo Dục Thường Xuyên

Nhà A4 - Trường Đại Học Hoa Lư - Kỳ vĩ, Ninh Nhất, Tp Ninh Bình.

- Điện Thoại : 02293892700

- Website: http://www.hluv.edu.vn

Tin tiêu điểm