Địa chỉ- Điện thoại liên hệ

Khoa Giáo Dục Thường Xuyên Trường Đại Học Hoa Lư.

- Địa chỉ : Kỳ vĩ, Ninh Nhất, Tp Ninh Bình.

- Điện Thoại : 02293892700

- Website: http://www.hluv.edu.vn

Tin tiêu điểm