Ngành nghề đào tạo:

a. Thạc sĩ :

- Các ngành: Quản lý kinh tế ( hợp tác đào tạo với trường Đại Học Mỏ địa- chất)

b. Đại học :

- Liên thông từ cao đẳng lên Đại học các ngành : Giáo dục Mầm Non, Kế Toán, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Tiếng Anh (liên kết Đại học Vinh)

- Trình độ Đại học các ngành : Giáo dục Mầm Non, Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh.

- Quản lý đất đai, Thú y , Kinh tế nông nghiệp ( liên kết với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

- Văn bằng 1, văn bằng 2 nghành Luật ( liên kết với trường Đại Học Luật Hà Nội)

- Văn bằng 2 Tiếng Anh (liên kết Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Tin tiêu điểm