Ngành nghề đào tạo:

a. Thạc sĩ :

- Các ngành:+ Quản lý kinh tế ( hợp tác đào tạo với trường Đại Học Mỏ địa- chất)

+ Quản lý Giáo dục (hợp tác đào tạo với trường Đại Học Hồng Đức)

b. Đại học :

- Liên thông từ cao đẳng lên Đại học các ngành : Giáo dục Mầm Non, Kế Toán, Giáo dục tiểu học(liên kết với trường Đại Học Vinh)

- Trình độ Đại học các ngành : +Giáo dục Mầm Non, Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh.

+Quản lý đất đai, Thú y , Kinh tế nông nghiệp ( liên kết với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

+ Đại học Luật ( liên kết với trường Đại Học Vinh)

Tin tiêu điểm