THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2024

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học và liên kết tuyển sinh năm 2024

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

Thông báo số 30/TB-ĐHHL ngày 15/1/2022 về tuyển sinh liên thông trình độ đại học, tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2022

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN KẾT NĂM 2021

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, KẾ TOÁN, GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TIẾNG ANH, LUẬT KINH TẾ, GDTC, MỸ THUẬT

Xem thêm

TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ SƯ PHẠM MỸ THUẬT - HỆ VLVH

Tuyển sinh ngành Giáo dục chính trị Liên kết đại học Vinh và ngành Sư phạm Mỹ thuật liên kết Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương.

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Trường Đại học Xây dựng liên kết với trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học ngành Kinh tế xây dựng năm 2020

Xem thêm

Tin tiêu điểm