Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2018 - 2019