THÔNG BÁO HỌP BCH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG THÁNG 12/2018

- Thời gian: 16h00 ngày 28/12/2018

- Địa điểm: Phòng 301 - Nhà A