DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA XVIII (NHIỆM KỲ 2023 - 2028)

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Tiến sĩ Tạ Hoàng Minh

Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công đoàn

2

Thạc sĩ Trần Việt Hùng

Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Phó Chủ tịch Công đoàn

3

Thạc sĩ Đàm Thu Vân

Giảng viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, UV BTV, Trưởng Ban Nữ công

4

Thạc sĩ Đỗ Thị Thủy

Phó trưởng Khoa Kinh tế, UV, Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu khoa học

5

Thạc sĩ Lê Hồng Phượng

Trưởng Ban Quản lý Nội trú, UV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

6

Thạc sĩ Ngô Thị Hằng

Giảng viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, UV, Kế toán Công đoàn

7

Thạc sĩ Trần Thị Hà Tâm

Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, UV, Thủ quỹ Công đoàn

8

Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan

Giảng viên Khoa Sư phạm Trung học, UV, Phó trưởng Ban Nữ công

9Thạc sĩ Nguyễn Thị MỳGiảng viên Trường PTTHSP Tràng An, UV, Thành viên Ban Nữ công
10Thạc sĩ Đào Thị Thu PhươngGiảng viên Phòng Tổ chức - Thanh tra, UV, Phụ trách Văn phòng Công đoàn Trường
11Tiến sĩ Phạm Đức ThuậnGiảng viên Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin, UV, Phụ trách công tác Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN KHÓA XVIII (NHIỆM KỲ 2023 - 2028)

TT

Họ tên

Chức vụ

1Tiến sĩ Tạ Hoàng MinhChủ tịch Công đoàn
2Thạc sĩ Trần Việt HùngPhó Chủ tịch Công đoàn
3Thạc sĩ Đàm Thu VânỦy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nữ công

Tin tiêu điểm