Nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019:

- Có 2 giảng viên là thành viên của hai đề tài NCKH cấp trường:

+ Đề tài: Biện pháp tăng cường trải nghiệm chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề (Phạm Thị Trúc: thành viên).

+ Đề tài: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động nhận biết phân biết cho trẻ 24-36 tháng ở trường mầm non (Bùi Thị Kim Phương: thành viên).

- Bài viết trên các tạp chí, báo:

+ Áp lực tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh lớp 9. Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Kỷ yếu tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học Học đường năm 2018.

+ Thái độ đối với giá trị sống của học sinh THPT huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tác giả: Phạm Thị Trúc, Trần Thị Tân, Đoàn Thị Hoa, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số 90, tháng 9/2018.

+ Một số biện pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hoa Lư. Tác giả: Phạm Thị Trúc, Trần Thị Tân, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số tháng 9/2018.

+ Hình thành và rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành GDTC, tác giả: Đinh Thị Hoa, Đoàn Thị Thơm, Lê Hồng Phượng, Tập chí Giáo dục Thủ đô, số 583.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư. Tác giả: Lê Hồng Phượng, Đinh Thành Công, Đinh Thị Hoa, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9/2018.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất ở Trường Đại học Hoa Lư. Tác giả: Đoàn Thị Thơm, Đinh Thị Hoa, Lê Hồng Phượng, tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 175 tháng 8/2018.

Tin tiêu điểm