Xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên

Hội đồng Khoa học tiến hành xét duyệt đề tài NCKH sinh viên

Ngày 19/12/2018, tại giảng đường 03G1, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH "Thực trạng tổ chức một số trò chơi vận động nhằm góp phần phát triển tố chất thể lực cho học sinh trường Tiểu học tân Thành" của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Hương và Cao thị Hương lớp D9TH1 khoa Tiểu học - Mầm non.

Xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên

Đ/c Vũ Thị Phượng - Trưởng Bộ môn GDTC - Tâm lý, Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình làm việc và quy định về đánh giá đề tài NCKH sinh viên. Hội đồng làm việc nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ đúng kế hoạch của Nhà trường.

Tin tiêu điểm