KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thời gian qua, việc khai thác, sử dụng nguồn lực thông tin tại Thư viện trường Đại học Hoa Lư nhằm phục vụ các nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên; nhiệm vụ học tập, tự học của sinh viên. Người dùng tin trường Đại học Hoa Lư chủ yếu khai thác, sử dụng tài liệu gốc của Thư viện; trong khi đó, các loại sản phẩm, dịch vụ khác hầu như được sử dụng không đáng kể. Hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn lực thông tin được thể hiện thông qua dịch vụ cung cấp tài liệu gốc (gồm hình thức đọc tại chỗ và mượn về nhà) của Thư viện. Nguồn lực thông tin của Thư viện chủ yếu là tài liệu in trên giấy (chiếm 95%) và một phần nhỏ (chiếm 5%) là tài liệu điện tử. Tính đến tháng 1/2016, Thư viện có hơn 8 nghìn đầu sách với hơn 125 nghìn bản. Thư viện đã và đang khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Với nguồn lực thông tin khá lớn về số lượng, tương đối đầy đủ, đa dạng về nội dung, Thư viện Đại học Hoa Lư đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thông tin, giải trí của người dùng. Việc khảo sát hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn lực thông tin và đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm nâng cao năng lực phục vụ thông tin, đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo tín chỉ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thư viện Đại học Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay.

Tin tiêu điểm