Hiện nay, cơ sở vật chất và nguồn lực thông tin của Thư viện Đại học Hoa Lư đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn chất lượng của thư viện trường đại học.

Trụ sở Thư viện trường Đại học Hoa Lư là tòa nhà 2 tầng khang trang, có tổng diện tích là 1.126 m2 bao gồm 6 kho sách và 1 phòng đọc với 150 chỗ ngồi.

Thư viện được trang bị 01 máy chủ; 08 máy tính kết nối mạng trong đó có 03 máy nghiệp vụ, 05 máy dành cho bạn đọc tra cứu tài liệu và tìm kiếm thông tin phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Tính đến tháng 12 năm 2021, Thư viện có nguồn lực thông tin khá đầy đủ, phong phú, được xử lý nghiệp vụ đúng quy chuẩn gồm hơn 8.000 đầu sách với hơn 160.000 bản sách in (trong đó có hơn 1.500 bản sách ngoại văn do Quỹ Singapore trao tặng) thuộc tất cả các ngành, các lĩnh vực tri thức phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Thư viện có 27 đầu báo, tạp chí in và hơn 400 bản tài liệu điện tử (gồm file tài liệu nội bộ, đĩa CD tiếng Anh, tin học).

Thư viện đang lưu trữ, bảo quản nguồn tài liệu nội sinh gồm hơn 2.000 bản, đó là những cuốn sách giáo trình, sách chuyên khảo, bài giảng nội bộ do giảng viên nhà trường biên soạn; các luận án, luận văn, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.

Đặc biệt, Thư viện đã xây dựng các cơ sở dữ liệu thư mục sách giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ bạn đọc tra cứu tài liệu tại chỗ và tra cứu tra cứu tài liệu qua mạng Internet.