ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HOA LƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HOA LƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

Hiện nay, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào thư viện nói chung, thư viện đại học nói riêng đang trở thành xu thế tất yếu để xây dựng thư viện thực sự trở thành một trung tâm thông tin khoa học đủ mạnh, phục vụ sự nghiệp giáo dục & đào tạo, nâng cao dân trí, góp phần phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Thư viện trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp từ Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình. Ngay sau khi thành lập, Thư viện đã được lãnh đạo nhà trường quan tâm đầu tư kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị; bổ sung nguồn tài liệu và phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Thư viện điện tử. Năm 2008, Thư viện ĐHHL chính thức đưa vào sử dụng phần mềm Thư viện điện tử tích hợp Ilib 3.6 của Công ty CMC Hà Nội. Đến nay, sau gần 10 năm, công tác ứng dụng CNTT đã mang lại những hiệu quả quan trọng, thiết thực góp phần làm thay đổi bộ mặt Thư viện.

Tin tiêu điểm