THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 05/7/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư thông báo tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 17/11/2019. Chứng chỉ quốc gia, có giá trị lưu hành trên toàn quốc.

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 05/7/2020

Tin tiêu điểm

Ms Linh: 0944.227.992