THÔNG BÁO TRẢ CHỨNG CHỈ

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo:

- Đã có chứng chỉ tiếng Anh và ứng dụng CNTT của tất cả các khóa đã thi.

- Học viên mang theo CMT hoặc Thẻ Căn cước CD hoặc Thẻ sinh viên đến nhận chứng chỉ.

THÔNG BÁO TRẢ CHỨNG CHỈ

Tin tiêu điểm

Ms Linh: 0944.227.992