THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2021-2022) LỚP C26SPTA (Chương trình 2)

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin thông báo Thời khóa biểu Lớp C26 Sư phạm tiếng Anh (chương trình 2), Áp dụng từ ngày 30/09/2021.

TT

Học phần

Thời gian

Giảng viên

Địa điểm

1

Kỹ năng thuyết trình

Tối Thứ Hai

(Từ 18h00 đến 20h45)

Bùi Thị Nguyên

P5-G1

2

Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Tối Thứ Ba

(Từ 18h00 đến 20h45)

Dương Thị Ngọc Anh

P5-G1

3

Nghe – Nói nâng cao

Tối Thứ

(Từ 18h00 đến 20h45)

Nguyễn Thị Hoàng Huế

Đinh Thị Thùy Linh

P5-G1

4

Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế thương mại

Tối Thứ Năm

(Từ 18h00 đến 20h45)

Hoàng Thị Tuyết

P5-G1

5

Đọc – Viết nâng cao

Tối Thứ Sáu

(Từ 18h00 đến 20h45)

Nguyễn Thị Thúy Huyền

P5-G1

Tin tiêu điểm