CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

Năm học 2018 - 2019, giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật Đại học Hoa Lư đã đạt được một số kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, sách và đề tài khoa học cấp cơ sở.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Kết quả bài báo khoa học công bố trên các tạp chí

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí, số tạp chí

Tháng/Năm công bố

1

Mối quan hệ giữa giá trị tuyên ngôn ngành Thuế, sự thỏa mãn và tuân thủ thuế của doanh nghiệp

ThS. Lê Thị Liễu

Tài chính, số 710

Tháng 8/2019

ThS. Nguyễn Hải Biên

ThS. Ngô Thị Hằng

2

Thúc đẩy liên kết theo chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn tại Ninh Bình

ThS. Đinh Thị Kim Khánh

Kinh tế và Dự báo, số 25

Tháng 9/2018

ThS. Phan Thị Hằng Nga

ThS. Đinh Thị Thúy

3

Thị trường bán lẻ Việt Nam: Hướng đi nào cho doanh nghiệp nội?

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 522

Tháng 8/2018

ThS. Phạm Thị Hương

ThS. Đặng Thị Thu Hà

4

Thị trường lao động Việt nam thực trạng và một số giải pháp phát triển trong thời gian tới

ThS. Phạm Thị Hương

Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 521

Tháng 7/2018

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Đặng Thị Thu Hà

5

Thực trạng và một số giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam hiện nay.

ThS. Lê Thị Uyên

Giao thông vận tải

Tháng 10/2018

ThS. Phạm Thị Hương

ThS. Đặng Thị Thu Hà

6

Tác động của một số nhân tố cơ bản tới lạm phát của Việt Nam thông qua mô hình kinh tế lượng.

ThS. Phạm Thị Hương

Giao thông vận tải

Tháng 9/2018

ThS. Lê Thị Uyên

Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc

7

Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản tri chi phí cho các doanh nghiệp may xuất khẩu Ninh Bình.

ThS. Đặng Hà Quyên

Báo công thương

Năm 2018

ThS. Vũ Thị Phượng

ThS. Hà Thị Minh Nga

II. Kết quả biên soạn sách

STT

Tên sách

Loại sách

Chủ biên

Đồng tác giả

Nhà xuất bản

Tháng/năm xuất bản

1

Nguyên lý và dụng cụ cắt

Tham khảo

ThS. Đinh Thị Thủy

ThS. Lương TT Giang

NXB Bách khoa
HN

8/2018

ThS. Trương Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Hoàng Việt Hưng

2

Kế toán tài chính I

Sách

Đỗ Thị Thủy

ThS. Đặng Thị Thu Hà

Giao thông vận tải

Tháng 6/2016

3

Kế toán dịch vụ

Sách chuyên khảo

ThS. Lê Thị Uyên

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nhà xuất bản lao động

Năm 2018

ThS. Phạm Thị Hương

ThS. Đinh Thị Kim Khánh

ThS. Phan Thị Hằng Nga

III. Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp

STT

Tên đề tài

Loại đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên tham gia

Năm nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Giá trị tuyên ngôn ngành thuế, sự thoả mãn và tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố Ninh Bình

Cấp cơ sở

ThS. Nguyễn Hải Biên

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý

2019

Xuất sắc

ThS. Đinh Thị Thúy

ThS. Lê Thị Liễu

ThS. Ngô Thị Hằng

2

Thiết kế 1 số chủ đề dạy học môn công nghệ lớp 11 theo hướng dạy học tích cực

Cấp cơ sở

ThS. Đinh Thị Thủy

ThS. Lương Thị T Giang

2019

Khá

ThS. Hoàng Việt Hưng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Trương Ngọc Dương

3

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên hệ chính quy khoa Kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Hoa Lư.

Cấp cơ sở

ThS. Đinh Thị Kim Khánh

ThS. Đỗ Thị Thủy

2019

Khá

ThS. Phạm Thị Hương

ThS. Nguyễn T. Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương

4

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình

Cấp cơ sở

ThS. Đặng Hà Quyên

ThS. Hà Thị Minh Nga

2019

Xuất sắc

ThS. Vũ Thị Phượng

Tin tiêu điểm