Công Tác Đào Tạo

Công Tác Đào Tạo

-Tiếp tục tuyển sinh hệ vừa học vừa làmtrình độ đại học các ngành Giáo dục mầm non, tổ chức cấp chứng chỉ các nghiệp vụ sư phạm, cán bộ quản lý theo nhu cầu của xã hội.

- Công tác tuyển sinhliên kết đào tạo trình độ đại học Văn Bằng 2 Tiếng Anh( liên kết trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội) dự kiến tháng 01/2019.

V. Nghiên Cứu Khoa học

2 đồng chí Giảng viên khoa GDTX tích cực tham gia NCKH, viết sáng kiến kinh nghiệm, viết bài cho các tạp chí khoa học .

Giảng viên

Tên đề tài

Tạp chí khoa học

Trần Ngọc Tú

Sử dụng thí nghiệm vật lý trong dạy học phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông.( số 63, tháng 6/2016)

Tạp chí Giáo dục và xã hội.

Phạm Thị Hương Thảo

Một số chỉ số năng lực trí tuệ của sinh viên trường Đại Học Hoa Lư( 12/2017)

Tạp chí Giáo dục và xã hội.

Tin tiêu điểm