HIỂU ĐÚNG VỀ YÊU CẦU CÁCH LY XÃ HỘI NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống COVID-19 ban hành sáng 31/3, Cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng về yêu cầu cách ly xã hội. Cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, “ngăn sông cấm chợ”, chưa phải phong toả xã hội; chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hoá an toàn.

HIỂU ĐÚNG VỀ YÊU CẦU CÁCH LY XÃ HỘI NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19