GIỚI THIỆU

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

I. Quá trình xây dựng và phát triển

Đoàn Trường Đại học Hoa Lư tiền thân là Đoàn trường Sư phạm cấp I Ninh Bình được thành lập vào năm 1959. Trải qua quá trình phát triển, Đoàn Trường đã nhiều lần thay đổi tên gọi: Đoàn Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình; Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình.

Đến ngày 09/4/2007 trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 407/QĐ-TTg nâng cấp thành trường Đại học Hoa Lư và Đoàn Trường chính thức mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hoa Lư.

Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, các thế hệ đoàn viên, sinh viên Nhà trường đã không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn trường, vượt qua khó khăn, gian khổ để khẳng định sức trẻ của mình trên các mặt trận: giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Đảng và xây dựng Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đào tạo ra những trí thức trẻ "vừa hồng, vừa chuyên" cho xã hội, góp một phần bé nhỏ vào việc tạo uy tín cho Nhà trường, tạo niềm tin từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo về một lực lượng trẻ trong Nhà trường "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và "Vững tin tiến vào thời đại mới".

Hiện nay, Đoàn trường có 04 Liên chi đoàn, trong đó có 01 Liên chi đoàn cơ quan, 03 Liên chi đoàn khoa với tổng số đoàn viên là: 746 đoàn viên, trong đó có 26 đoàn viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hoa Lư là tổ chức đoàn thể có chức năng tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên. Đoàn Trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Lư và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Ban Chấp hành Đoàn Trường lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Đại học Hoa Lư, với những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Có nhiệm vụ triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Quy định của Nhà trường, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn Trường. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Liên chi đoàn, các Chi đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên;

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên trong Trường; tham mưu giúp Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường và Tỉnh đoàn Ninh Bình lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường một cách toàn diện.

- Xét và kết nạp Đoàn viên; quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật đoàn viên, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đoàn viên.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng ủy Trường xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Định hướng và chỉ đạo Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc xem xét, ra quyết định tiếp nhận đoàn viên mới và chuyển sinh hoạt cho Đoàn viên. Định hướng, chỉ đạo và quản lý các hoạt động của các Liên chi đoàn và chi đoàn, thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên.

- Ban Chấp hành Đoàn trường chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ sau. Ban Thường vụ Đoàn trường thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo mọi công tác của Đoàn Trường.

- Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đoàn trường quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Câu lạc bộ và các mô hình học tập – khởi nghiệp, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của Đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.

III. Cơ cấu tổ chức

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Hoa Lư khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2022 bao gồm 15 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 05 đồng chí với các chức danh chủ chốt như sau:

- Đồng chí Hoàng Việt Hưng - Bí thư Đoàn Trường;

- Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên;

- Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra;

- Đồng chí Đinh Tiến Thành - Ủy viên BTV Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa Tiểu học - Mầm non;

- Đồng chí Bùi Thị Khánh Ngân - Ủy viên BTV Đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ khoa Tiểu học - Mầm non;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa Xã hội - Du lịch;

- Đồng chí Đinh Thị Thủy - Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa Kinh tế - Kỹ thuật;

- Đồng chí Bùi Thị Tươi - Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ Cơ quan;

- Đồng chí Đinh Thị Vân Anh - Ủy viên BCH Đoàn trường;

- Đồng chí Vũ Thị Ngọc Bích - Ủy viên BCH Đoàn trường;

- Đồng chí Lương Thị Thanh Huyền - Ủy viên BCH Đoàn trường;

- Đồng chí Phạm Quốc Hưng - Ủy viên BCH Đoàn trường;

- Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai - Ủy viên BCH Đoàn trường;

- Đồng chí Phạm Thị Thu Thảo - Ủy viên BCH Đoàn trường;

- Đồng chí Phạm Thị Thu Trang - Ủy viên BCH Đoàn trường.