HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nhằm thực hiện mục tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ 4.0, mạng xã hội và các kênh truyền thông phù hợp với giới trẻ, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành phổ biến hướng dẫn đăng ký ngân hàng ý tưởng sáng tạo tới các đoàn viên thanh niên trong toàn Trường.

I. Cách đăng ý tưởng sáng tạo

1. Bước 1: Đăng ký trang

- Vào trang web Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn bằng địa chỉ http://www2.ytuongsangtao.net/

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

- Chọn mục “Đăng ký” góc trên bên phải màn hình.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN- Giao diện sẽ xuất hiện hộp thoại để bạn đăng ký.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

- Điền đầy đủ thông tin vào hộp thoại, gồm:

+ Tỉnh thành Đoàn hoặc tương đương (chọn Tỉnh/Thành phố Ninh Bình)

+ Đoàn quận huyện hoặc tương đương (chọn huyện hoặc tương đương trường ĐH Hoa Lư)

+ Đoàn/Chi đoàn cơ sở (chọn Đoàn cơ sở Trường Đại học Hoa Lư)

+ Họ tên

+ Giới tính

+ Điện thoại

+ Tài khoản đăng nhập (nên thêm số để tránh trùng lặp với người khác)

+ Email

+ Mật khẩu

+ Nhập lại mật khẩu

- Sau đó nhấn vào “ĐĂNG KÝ” hộp thoại “Đăng ký thành công” sẽ xuất hiện.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

2. Bước 2: Đăng ý tưởng sáng tạo

- Vào trang web Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn bằng địa chỉ http://www2.ytuongsangtao.net/. Sau đó ấn vào “Đăng nhập”. Rồi tiến hành Đăng nhập sử dụng (tên sử dụng, mật khẩu như khi đăng ký thành viên), sẽ hiện lên giao diện chính.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN- Nhấn vào “Đăng nhập” cửa sổ “Nhập ý tưởng” sẽ hiện ra.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN- Tiếp tục nhấn ô “Nhập ý tưởng”. Giao diện mới sẽ xuất hiện như hình sau:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

+ Chọn “Lĩnh vực ngành” đăng ký ý tưởng

+ Ghi “Tiêu đề” của ý tưởng

+ Chọn “HÌnh ảnh Ý tưởng”

+ Ghi “Mô tả” ý tưởng

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

- Sau đó nhấn vào “Gửi đăng ký” và kết thúc quá trình Đăng ký Ý tưởng sáng tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN- Giao diện sau khi đăng ký ý tưởng sáng tạo sẽ như sau:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

II. Những lưu ý khi đăng các ý tưởng sáng tạo

- Người đăng tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, bản quyền của ý tưởng sáng tạo mà mình đăng (trong trang web chưa quy định về bản quyền).

- Không đăng thông tin trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.