HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ ĐIỆN TỬ

Khai báo sức khỏe toàn dân giúp dễ dàng kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan rộng rãi. Việt Nam đã chính thức thực hiện “Khai báo Y tế toàn dân” thông qua hình thức trực tuyến, nhằm thu thập dữ liệu sức khỏe của mỗi công dân, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ ĐIỆN TỬ