HIỂU ĐÚNG VỀ YÊU CẦU CÁCH LY XÃ HỘI NHẰM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống COVID-19 ban hành sáng 31/3, Cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng về yêu cầu cách ly xã hội. Cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, “ngăn sông cấm chợ”, chưa phải phong toả xã hội; chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hoá an toàn.

Xem thêm

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ ĐIỆN TỬ

Khai báo sức khỏe toàn dân giúp dễ dàng kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan rộng rãi. Việt Nam đã chính thức thực hiện “Khai báo Y tế toàn dân” thông qua hình thức trực tuyến, nhằm thu thập dữ liệu sức khỏe của mỗi công dân, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Xem thêm

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nhằm thực hiện mục tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ 4.0, mạng xã hội và các kênh truyền thông phù hợp với giới trẻ, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành phổ biến hướng dẫn đăng ký ngân hàng ý tưởng sáng tạo tới các đoàn viên thanh niên trong toàn Trường.

Xem thêm