Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2020

Thực hiện công văn số 48/CĐVC ngày 08/11/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019. Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư đã tiến hành tổng kết công tác công đoàn năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Kết quả hoạt động công đoàn năm 2019

1.1. Đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho đoàn viên

- Đánh giá về chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan: Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2019-2020 vào đầu năm học có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Tại Hội nghị CB, CC, VC và lao động đã bầu ra Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021.

- Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, hoạt động thi đua, Quy chế Chi tiêu nội bộ, hoạt động đào tạo và NCKH của Nhà trường: Ban Giám hiệu Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời Kế hoạch, nhiệm vụ năm học đã đề ra tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường; thực hiện nhiệm vụ yêu cầu đã đề ra có hiệu quả. Triển khai các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch.

+ Nhà trường, Công đoàn đã thực hiện tốt quy chế dân chủ. Các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế hoạt động của Nhà trường, của các đơn vị được đưa ra thảo luận góp ý công khai, dân chủ, khách quan.

+ Các thủ tục, chế độ chính sách của cán bộ, giảng viên, nhân viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy chế, quy định, đúng mục đích, công khai, chính xác, công bằng. Các khoản thu, chi đều thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường (Chế độ công tác phí, chế độ làm việc ngoài giờ, thừa giờ, chế độ tham gia các hoạt động ngoại khóa...). Không phát hiện vi phạm trong công tác quản lý tài chính của Nhà trường.

+ Các thủ tục mua sắm, sử dụng và bảo quan trang thiết bị được thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của tài chính. Trong quý đã tham gia 13 cuộc giám các hoạt động (như thanh lý sách thư viện, thiết bị vật tư phòng học tiếng và thư viện, sửa điều hòa, máy lọc nước, trang phục bảo vệ, thuê loa máy phục vụ khai giảng lớp tiếng Anh, lắp vách kính, sửa và lắp thiết bị điện, tu sửa, phun sơn rào sắt phục vụ khai giảng, giám sát nhiệm thu nhà Thư viên mới...)

- Kết quả:

+ Số người được nâng lương thường xuyên: 48 người

+ Số người được nâng lương trước thời hạn: 27 người

+ Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo và hưởng PCTNNG: 171 người;

+ Chuyển ngạch, bổ nhiệm, quy hoạch chức danh: 11 người;

+ Tham mưu với lãnh đạo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB đoàn viên: 124 người.

1.2. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên

- Việc tuyên truyền phổ biến các chương trình phúc lợi đoàn viên do CĐVC tỉnh và LĐLĐ tỉnh ký kết đến cán bộ đoàn viên:

+ Số CB, đoàn viên được thụ hưởng ưu đãi từ các chương trình ký kết: 0

+ Số tiền được thụ hưởng từ các chương trình ưu đãi: 0 đồng

Những khó khăn trong quá trình triển khai về các chương trình phúc lợi: Mặc dù trong quá trình triển khai chúng tôi đã cố gắng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ nhưng vẫn không tiếp cận được các dịch vụ ưu đãi.

  • Hoạt động thăm hỏi CB đoàn viên:

+ Để động viên toàn thể đoàn viên công đoàn, Công đoàn đã chi suất quà trị giá 200.000 đồng/ người nhân dịp Tết nguyên đán và chi hỗ trợ tham quan, nghỉ hè 200.000 đồng/ người với tổng số tiền 120 triệu đồng.

+ Công đoàn đã chi gần 6 triệu đồng để tổ chức Trung thu và khen thưởng cho con đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao trong học tập, thể dục - thể thao trong năm học 2018 - 2019.

Trong dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn đã hỗ trợ cho 04 đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bản thân đang điều trị bệnh lâu dài. Trong năm 2019, Công đoàn đã chi động thăm hỏi hiếu, hỉ và hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là 21 lượt với tổng số tiền gần 15 triệu đồng.

+ Nhân dịp niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và truyền thống 60 năm xây dựng Trường Đại học Hoa Lư, Công đoànhỗ trợ kinh phí may đồng phục cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên là 300.00 đồng/người, với tổng số tiền là hơn 83 triệu đồng.

1.3. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, Pháp luật của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng và Công đoàn các cấp; cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” gắn với cuộc vận động “Mỗi thày, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tổ chức học tập Chính trị đầu năm.

- Tuyên truyền đến từng đoàn viên công đoàn về ngày các ngày truyền thống lớn diễn ra trong năm; Tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019; tuyên truyền về chế độ chính sách, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền bình đẳng giới….

+ Số cuộc: 03 cuộc

+ Số người tham gia: 375 người

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, thành lập ngành: Được tổ chức đầy đủ, đúng theo quy định

+ Hình thức tổ chức chức: Tọa đàm, mít tinh.

- Hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn VN, 73 năm thành lập CĐ Ninh Bình: CĐ trường đã tổ chức phát động thi đua trong toàn đơn vi để các đ/c đoàn viên CĐ tham gia tích cực các cuộc vận động lớn như: hiến máu nhân đạo; bình xét cán bộ CĐ tiêu biểu…

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao:

+ Năm 2019, Công đoàn chi hỗ trợ đoàn viên tập luyện và thi đấu giải cầu lông với số tiền hơn 4 triệu đồng;

+ Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (bao gồm tổ chức thi cắm hoa nghệ thuật và tổ chức cho nữ đoàn viên đi thực tế học tập kinh nghiệm tại Hải Phòng, Hải Dương) với số tiền là 6 triệu đồng.

1.4. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua.

* Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo

Việc triển khai và kết quả thực hiện phong trào tại cơ quan, đon vị.

- Toàn trường đã nghiệm thu 29 đề tài, (các đề tài đạt loại khá trở lên); Sinh viên cũng đã tham gia nghiên cứu khoa học, năm 2019 có 10 đề tài với 23 thành viên đang trong quá trình hoàn thiện và đảm bảo tiến độ.

- Giá trị làm lợi: Phục vụ chủ yếu cho công tác giảng dạy.

* Phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn kỹ năng nghề nghiệp

- Số cán bộ CCVCLĐ đang học thạc sỹ: 03 người, trong đó nữ: 02 người; đại học: 56 người, trong đó nữ: 50 người.

- Số cán bộ CCVCLĐ học trung cấp LLCT: 7 người, trong đó nữ 6 người; cao cấp: 4 người, trong đó nữ: 4 người; cử nhân CT: 0 người.

- Số cán bộ CC được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 156 người, trong đó nữ 150 người.

* Kết quả việc thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, CC, VC và lao động”.

Trong năm 2019, Trường Đại học Hoa Lư tiếp tục quán triệt mạnh mẽ, thực hiện nghiêm túc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị định số 61/NQ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Trường Đại học Hoa Lư đến các đơn vị chức năng, cán bộ, viên chức, nhân viên trong trường, đảm bảo thực hiện tốt một số nội dung như rà soát, xây dựng văn bản quy định về công tác cải cách thể chế, công tác pháp chế; tuyên truyền phổ biến Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 03/TT-BNV của Bộ nội vụ, sửa đổi bổ sung về tuyển dụng công chức, viên chức; xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ và các nhiệm vụ khác đã đề ra trong kế hoạch đầu năm học.

Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, của ngành, Sở Nội vụ về cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thông qua các Hội nghị liên tịch; Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên; các cuộc họp giao ban chuyên môn; chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị trực thuộc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động cải cách hành chính trong nhà trường. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường có sự chuyển biến tích cực: Công tác quản lý, điều hành từng bước đi vào nề nếp; cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà trường được kiện toàn hợp lý; các thủ tục hành chính được xem xét, giải quyết nhanh gọn, dứt điểm; kỷ cương, nề nếp, Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp được cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường chấp hành, thực hiện nghiêm túc.

+ Cải cách thể chế: Công tác nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản mang tính pháp quy được nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện, từng bước đáp ứng nhu cầu, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong quý III năm 2019, Trường Đại học Hoa Lư tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ như: Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Quy chế tổ chức và hoạt động; Chiến lược phát triển nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Quy tắc ứng xử trong Nhà trường; Quy chế quản lý, sử dụng mua sắm tài sản công; phân công nhiệm vụ cán bộ, giảng viên, nhân viên đối với các đơn vị trực thuộc. Các văn bản được xây dựng theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, có sự tham gia đóng góp ý kiến của các cá nhân, đơn vị và phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường; Lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác báo cáo các cấp theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và thời gian báo cáo, xử lý kịp thời các công văn đến và công văn đi.

+ Cải cách thủ tục hành chính: Các đơn vị trực thuộc thực hiện, nhiệm vụ tham mưu, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường; Thủ tục hành chính của Nhà trường được thực hiện nghiêm túc trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với các đối tượng và với các quy định về quản lý hành chính. Thông tin về hoạt động của Nhà trường, tuyển sinh, cấp bằng, thông tin về người học… được thường xuyên cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường tại địa chỉ http://www.hluv.edu.vn/, sử dụng chữ ký số theo quy định và áp dụng phần mềm quản lý văn bản ioffice vào hoạt động của Nhà trường, nâng cao hiệu quả công tác cũng như tìm hiểu và tra cứu; chế độ làm việc ngày thứ 7 tiếp tục được duy trì, góp phần đảm bảo tiến độ, nội dung chương trình và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

+ Cải cách tổ chức bộ máy: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Nhà trường từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo sự chỉ đạo của cấp trên dựa trên yêu cầu tình hình thực tế. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014, việc phân công, phân cấp quản lý trong Nhà trường đảm bảo dân chủ, công khai, cụ thể hoá quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường thực hiện theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL ngày 03/1/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư, tiến tới trong năm 2019, Nhà trường sẽ ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, Đề án thành lập trường phổ thông thực hành sư phạm, chuẩn bị các điều kiện thành lập Hội đồng trường theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm kiện toàn tổ chức Nhà trường theo đúng các quy định của pháp luật. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về Ban Giám hiệu nhà trường trong các buổi họp giao ban lãnh đạo nhà trường; Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức năm 2010; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế văn hóa nơi công sở”; xây dựng và tổ chức lấy ý kiến người lao động về Quy tắc ứng xử trong Nhà trường. Nhìn chung, việc thực hiện quy chế làm việc và các nguyên tắc ứng xử văn hóa nơi công sở được tập thể cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường chấp hành, thực hiện nghiêm túc, không có cán bộ, giảng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Cải cách tài chính công: Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và biên chế đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy định cụ thể các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo nguồn kinh phí tiết kiệm theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản chỉ đạo của Nhà nước. Nhà trường đã tổ chức kiểm kê tài sản năm 2018 và duyệt dự toán ngân sách năm 2019; góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, sửa chữa, mua bổ sung vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động dạy - học; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công khai tài chính 9 năm 2019.

+ Hiện đại hoá hành chính: Nhà trường đã xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử trong nội bộ Nhà trường và với các sở, ban, ngành. Thiết lập cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://hluv.edu.vn/vi, đồng thời xây dựng và ban hành Quy chế về sử dụng hệ thống thư điện tử; xây dựng Cổng thông tin điện tử và thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc đều được trang bị hệ thống máy tính, máy in phục vụ công tác, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Hệ thống máy vi tính của Nhà trường kết nối mạng internet, tạo thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trao đổi công việc. Xây dựng các phòng tin học, phòng thực hành phục vụ công tác đào tạo và học tập của sinh viên, giúp cho các đối tượng này cập nhật kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.5. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Công đoàn Trường sắp xếp tổ chức gồm 18 công đoàn bộ phận; tổ chức cho đoàn viên công đoàn học tập tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; học tập nội qui, qui chế hoạt động, nghị quyết, điều lệ của công đoàn; qui chế tài chính công đoàn,... thông qua hoạt động của các công đoàn bộ phận.

- Số đoàn viên kết nạp mới: Không

- Số đoàn viên giảm: 271 còn 267 đoàn viên (do chuyển công tác và nghỉ chế độ).

- Kiện toàn BCH khi khuyết thiếu: 0

- Việc triển khai các nhiệm vụ của CĐ được thường xuyên theo quý và đột xuất;

- Công đoàn trường đã làm tốt công tác phát triển Đảng, kết nạp 13 đoàn viên công đoàn trong năm 2019.

- Việc bồi dưỡng cho CB CĐ tại cơ sở và tham gia tập huấn do CĐ cấp trên tổ chức: Đảm bảo đầy đủ và nghiên túc.

1.6. Công tác nữ

- Kết quả việc triển khai, phát động các phong trào thi đua trong nữ cán bộ đoàn viên: Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường và được sự dìu dắt của các đồng chí đi trước, với sự cố gắng của Ban Nữ công, chị em cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và nữ sinh viên nhà trường đã luôn tự phấn đấu vươn lên. Chị em đã tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường như: Học chính trị đầu năm về các Chỉ thị, Nghị quyết, quy chế chuyên môn do nhà trường tổ chức. Hầu hết, chị em đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban nữ công thực hiện tốt việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới và hoạt động kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; Chỉ thị số 03 ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà trong nữ CB, VC, LĐ” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và cuộc vận động xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”,…

Xây dựng kế hoạch hoạt động, phát động phong trào thi đua, sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng như: Nuôi con khỏe - Dạy con ngoan”; Hạnh phúc gia đình; Dân số kế hoạch hóa gia đình; Phụ nữ trong thời đại mới.... Tuyên truyền, khuyến khích chị em phụ nữ khám phụ khoa, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho chị em.

Công tác nữ công được đẩy mạnh, phong trào“Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cũng được Công đoàn đặc biệt quan tâm, nhiều điển hình tiên tiến đã được chị em trong đơn vị học tập, làm theo. Ban nữ công đã triển khai tốt hoạt động, tổ chức thi đua, thao giảng lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Ban nữ công đã tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3; Gặp mặt truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tổ chức cho chị em dự giờ, thao giảng chào mừng những ngày lễ lớn nhằm trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về vai trò của người phụ nữ trong việc làm vợ, làm mẹ, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm” được Ban nữ công qán triệt nhằm xây dựng quy chế quy định, chức năng nhiệm vụ của từng đoàn viên; nhằm tạo nên nhân cách sống mẫu mực của người giảng viên, xây dựng khối đoàn kết trong đội ngũ, tạo được tình thương yêu giữa thầy và trò góp phần giáo dục tốt lối sống đạo đức cho sinh viên.

Ban nữ đã coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” giai đoạn 2015 - 2020 cho chị em và tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020. Phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

* Về đảm việc nhà: Mặc dù bận công tác, song chị em luôn chăm lo đến cuộc sống gia đình để chồng con yên tâm công tác, học tập. Hầu hết, gia đình các chị đều đạt gia đình văn hoá với các chuẩn mực: “ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Kinh tế gia đình ổn định; thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới.

- Việc triển khai hướng dẫn cho đoàn viên đăng ký danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà và tổ chức bình bầu cuối năm: Ban nữ công trường đã công bố tiêu chí danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà tời tất cả các tổ nữ công và hướng dẫn nữ công đoàn viên đăng ký ngay từ đầu năm với 98% chị em tham gia đăng ký danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cuổi năm các tổ nữ công tổ chức bình xét và gửi kết quả về Ban nữ công trường

- Các hoat động chăm lo cho nữ công đoàn viên: Tặng quà cho chi em nhân các ngày lễ như: ngày 8 tháng 3, tổng giá trị quà tặng lên đến 21.500.000đ (Hai mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng). Ngày 20 tháng 10. Ngoài việc tặng quà cho từng chị em được sự quan tâm của Công đoàn trường Đại học Hoa Lư còn tặng 05 suất quà, mỗi suất có trị giá 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) cho 05 chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau…Tổng trị giá quà tặng nhân ngày 20 tháng 10 là 24.000.000đ.

- Kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

+ Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Hình thức tổ chức: Được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng ủy, Công đoàn trường Ban nữ công đã tổ chức cho chi em đi học tập, tham quan tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

Số người tham gia: 175 người

Số tiền: 51.500.000đ (Năm mươi một triệu năm trăm nghìn đồng)

+ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hình thức tổ chức: Các tổ Nữ công tự tổ chức sinh hoạt nghe diễn văn về truyền thống, lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam, nghe và đóng góp ý kiến cho báo cáo công tác Nữ công năm 2019 và phương hướng hoạt dộng năm 2020 của cong tác Nữ

Tặng quà cho chị em: 100.000đ/người

Tặng quà cho 05 chị em có hoàn cảnh khó khăn: 500.000đ/người

Số người tham gia: 215 người

Số tiền: 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng)

1.7. Công tác tài chính và hoạt động của UBKT

* Công tác tài chính

Việc nộp đoàn phí hàng tháng được toàn thể đoàn viên công đoàn đồng tình, hưởng ứng tích cực. Hàng quý, các công đoàn bộ phận nộp quỹ công đoàn đầy đủ, đúng thời gian quy định cho Ban Tài chính công đoàn trường. Việc thu - chi Quỹ công đoàn trường đảm bảo nghiêm túc, công khai theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Quỹ Công đoàn được chi một cách kịp thời, có hiệu quả cho các hoạt động phong trào (thi đấu cầu lông, thi cắm hoa nghệ thuật, học tập thực tế, tổ chức Trung thu cho con đoàn viên công đoàn...) và các hoạt động thăm hỏi hiếu, hỉ, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

* Hoạt động của UBKT.

- UBKT công đoàn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ theo qui định của điều lệ Công đoàn VN, có kế hoạch kiểm tra cụ thể việc thực hiện kế hoạch hoạt động, chế độ chính sách, thu chi quỹ của cơ quan trong năm.

- Kết quả thu kinh phí công đoàn và thực hiện nghĩa vụ nộp lên công đoàn cấp trên theo đúng qui định của tổ chức công đoàn.

- Kinh phí hoạt động công đoàn thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Luật ngân sách, đảm bảo được các nguồn thu chi đúng mục đích, đúng chế độ, công khai và minh bạch.

2. Đánh giá một số ưu, nhược điểm và đề xuất, kiến nghị với CĐ cấp trên

2. 1. Ưu điểm.

- Các hoạt động của Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các công đoàn viên. Chính vì vậy, Công đoàn Trường luôn thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ trường Đại học Hoa Lư, Công đoàn viên chức tỉnh và luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- BCH công đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các CĐBP, các đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ trường Đại học Hoa Lư.

- Cán bộ Công đoàn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào, hoạt động.

- Uỷ viên BCH Công đoàn Trường đều là những cán bộ nhiệt tình, có trách nhiệm xây dựng tập thể BCH công đoàn đoàn kết, có tính thống nhất cao, góp sức mạnh để chỉ đạo công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị các bộ viên chức và người lao động năm học 2017-2018 thành công tốt đẹp.

2.2. Hạn chế và nguyên nhân.

- Phần đông đoàn viên công đoàn là nữ, lại đang ở độ tuổi sinh đẻ nên ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn và làm hạn chế việc tham gia các hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua.

- Đội ngũ cán bộ công đoàn thường kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên phần đông chưa có thời gian đầu tư cho công tác Công đoàn. Bên cạnh đó, thời gian này là giai đoạn chuyển giao, nhiều cán bộ công đoàn có kinh nghiệm chuẩn bị nghỉ hoặc đến tuổi nghỉ hưu.

- Kinh phí công đoàn hạn hẹp ảnh hưởng tới việc tổ chức các hoạt động.

2.3. Đề xuất kiến nghị.

- Nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế nêu trên, công đoàn trường cần:

+ Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn: Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn; quan tâm bồi dưỡng những cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình để đào tạo đội ngũ kế cận;

+ Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao…

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2020

1. Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội.

- Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; kịp thời triển khai các văn bản của Tỉnh và của công đoàn tới cán bộ, CC, VC, LĐ; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thày, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” …

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đoàn viên trong Công đoàn; đảm bảo đoàn kết thống nhất trong đơn vị;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng đại hội Đảng.

2.Thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chế độ chính sách.

- Phối hợp với công đoàn bộ phận để tổ chức thăm hỏi trợ cấp, giúp đỡ kịp thời, chu đáo với các trường hợp ốm đau, hiếu, hỉ trong cơ quan; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCCVC.

- Phối hợp với nhà trường thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phần trăm phụ cấp nhà giáo năm 2020; chi trả tiền tăng giờ năm học 2019-2020; chế độ đi học, chế độ nghỉ thai sản, nghỉ ốm,… đối với cán bộ, viên chức trong trường.

- Duy trì nền nếp hoạt động của Ban TTND.

3. Phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong cán bộ, giảng viên và người lao động. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, “Lao động sáng tạo”; phong trào “Dạy tốt, học tốt, gắn với CĐV xây dựng người cán bộ CCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và CĐV “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ” trong CBCCVC, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, viết tài liệu giảng dạy theo hướng dẫn của Hội đồng khoa học các cấp. Phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo để đi sâu, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo giải quyết công việc chuyên môn có hiệu quả cao.

- Chủ động phối hợp, đề xuất với chính quyền xây dựng, vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để CB, GV, người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo phong trào thi đua tự học, tự bồi dưỡng trong nhà trường.

4. Công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hoạt động của công đoàn bộ phận và BCH công đoàn trường để tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung về xây dựng CĐCS, CĐBP vững mạnh; tổ chức tốt các hoạt động công tác nữ công; xây dựng chương trình hoạt động và tổ chức kỷ niệm tốt các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm các ngày 8/3, 20/10,…

tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

5. Công tác hoạt động của UBKT.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật ; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của công đoàn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2020 của Công đoàn trường Đại học Hoa Lư.