Hội nghị tổ công đoàn Ban Quản lý nội trú nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐ, ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức Hội nghị các Tổ Công đoàn và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 06 tháng 3 năm 2023, tại văn phòng Ban quản lý nội trú, Tổ Công đoàn Ban quản lý nội trú đã tiến hành Hội nghị Tổ Công đoàn ban nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Tổ Công đoàn ban nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm vụ Tổ Công đoàn Ban nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị đã bầu Tổ trưởng Tổ Công đoàn Ban Nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 05 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028, thảo luận các ý kiến góp ý vào các văn kiện của Đại hội Đại biểu Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Hội nghị tổ công đoàn Ban Quản lý nội trú nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị tổ công đoàn Ban Quản lý nội trú nhiệm kỳ 2023-2028