Đội ngũ cán bộ giảng viên

Đội ngũ cán bộ hiện tại: Bao gồm 09 đồng chí, 02 đồng chí lãnh đạo và 7 đồng chí chuyên trách, phụ trách quản lí sinh viên ở kí túc xá. Có 02 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 02 đồng chí đang học thạc sỹ, 04 đồng chí trình độ đại học và 01 đồng chí trình độ trung cấp.

Lãnh đạo gồm 2 đồng chí:

1. Trưởng ban: Đồng chí Lê Hồng Phượng - Thạc sỹ

2. Phó ban: Đồng chí Lê Thị Hằng - Thạc sỹ

Cán bộ chuyên trách gồm 07 đồng chí

1. Đ/c Đinh Thu Hoài - cán bộ quản lí sinh viên - đang học thạc sỹ

2. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - cán bộ quản lí sinh viên - đang học thạc sỹ

3. Đ/c Trần Thị Phương Thảo - cán bộ quản lí sinh viên - cử nhân

4. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết - cán bộ quản lí- Chủ tịch công đoàn - cử nhân

5. Đ/c Lê Kim Dung - cán bộ quản lí sinh viên - cử nhân

6. Đ/c Đỗ Thị Hạnh - cán bộ quản lí sinh viên - trung cấp

7. Đ/c Lê Thu Hiền - cán bộ hành chính - cử nhân

Tin tiêu điểm