Địa chỉ liên hệ ban quan lý ký túc xá

Địa chỉ:

-Add: Phòng trực - ban quản lý kí túc xá (cạnh cầu thang tầng 1, kí túc xá số 1)

-Tel: 0229.3892002

-FB: Kí Túc Xá Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Tin tiêu điểm