Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023

TÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

MÃ NGÀNH: 7140202

1. Đặc điểm nổi bật

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ Đại học của Trường Đại học Hoa Lư được xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học, bám sát Khung trình độ Quốc gia và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, cập nhật dựa trên yêu cầu đổi mới giáo dục và nhu cầu thực tế của xã hội. Hiện nay, chương trình đào tạo được thiết kế với 130 tín chỉ bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; trong đó, các học phần bắt buộc và học phần tự chọn được xây dựng và sắp xếp theo tiến trình hợp lí, khoa học nhằm tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể hoàn thành hiệu quả kế hoạch học tập với đầy đủ kiến thức, kĩ năng, mức tự chủ và trách nhiệm phục vụ cho công tác giảng dạy sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Hoa Lư đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng thực hành nghiệp vụ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu,… thực hiện hiệu quả mục tiêu, chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học đã và đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía người học và đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài Tỉnh. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp hiện nay đạt 100%.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học có phẩm chất, đạo đức của nhà giáo; có năng lực thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn học ở Tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; có năng lực tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và thích ứng với những đổi mới của giáo dục tiểu học.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật; khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn,… để áp dụng trong cuộc sống, học tập và công việc liên quan đến lĩnh vực Giáo dục Tiểu học.

- Có kiến thức về khoa học giáo dục, kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học để áp dụng trong dạy học, giáo dục ở Tiểu học và công việc liên quan.

b. Kỹ năng

- Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp để thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và phát triển chương trình Giáo dục Tiểu học.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong hoạt động nghề nghiệp.

- Có một số kĩ năng mềm, tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học, khả năng truyền cảm hứng và thích ứng với những đổi mới của ngành.

c. Mức tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực tự chủ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Giáo dục Tiểu học.

3. Vị trí (cơ hội) việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học có khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Giáo viên, cán bộ quản lí ở các trường tiểu học; có thể kiêm nhiệm công việc của Tổng phụ trách Đội và Sao nhi đồng.

- Giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên Tiểu học.

- Chuyên viên quản lí ở các trường học, phòng giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo,…

- Đủ điều kiện để tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ theo qui định hiện hành.

- Có thể học thêm để chuyển đổi sang các công việc khác như làm việc ở thư viện, chăm sóc tâm lí học sinh tiểu học, tư vấn giáo dục,…

4. Liên hệ ban tư vấn của khoa

- ĐT Khoa SP Tiểu học - Mầm non: 0229 3889 115

- ThS. Lê Thị Thu Hương

+ Số điện thoại: 0983 880 560

+ Email: ltthuong@hluv.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH GDTH

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023

Sinh viên Bùi Thị Khánh Ngân - Lớp D12TH tham gia thi giảng

tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023Sinh viên tham gia Hội thi Nghiệp vụ nghề nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023Sinh viên tham gia Hội thi Văn nghệ - Thể dục thể thao

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023Sinh viên lớp D13TH trong phần thi Viết và Trang trí bảng

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023

SV D13TH tham quan, học tập tại khu di tích lịch sử K9 – Đá Chông

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023

SV D13TH tham gia thực tế tại Làng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam,

Sơn Tây, Ba Vì, Hà Nội

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023Sinh viên D14TH trong Hội thi gói Bánh chưng "Tết đầm ấm năm 2023"

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm 2023

Tin tiêu điểm