Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN)

TÊN NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

MÃ NGÀNH: 7140201

1. Đặc điểm nổi bật

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ Đại học của Trường Đại học Hoa Lư được xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học; bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục và nhu cầu thực tiễn xã hội.

Chương trình thường xuyên được rà soát và cập nhật, đã được kiểm định chất lượng. Hiện nay, chương trình đào tạo được thiết kế với 135 tín chỉ bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; trong đó, các học phần bắt buộc và học phần tự chọn được xây dựng và sắp xếp theo lộ trình hợp lí, khoa học nhằm tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể hoàn thành hiệu quả kế hoạch học tập với đầy đủ kiến thức, kĩ năng, mức tự chủ và trách nhiệm phục vụ cho công tác giảng dạy sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Hoa Lư đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, đặc biệt nhà trường có hệ thống phòng thực hành nghiệp vụ bộ môn cho sinh viên thực hành, rèn nghề… nhằm thực hiện mục tiêu, chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non đã và đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía người học và đơn vị sử dụng lao động của Tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 92%.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Giáo dục mầm non có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học để giảng dạy, công tác trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục mầm non tại các cơ sở giáo dục, các đơn vị hành chính sự nghiệp khác; thích ứng với sự thay đổi và phát triển của giáo dục mầm non; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội để phục vụ trong cuộc sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp.

- Có kiến thức chuyên sâu về khoa học giáo dục mầm non để phục vụ nghề nghiệp và học tập suốt đời.

b. Kỹ năng

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình giáo dục mầm non.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

- Có kỹ năng mềm cần thiết để thực hiện hoạt động nghề nghiệp, có tư duy sáng tạo và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.

c. Mức tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực tự chủ và trách nhiệm trong thực hiện công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non.

3. Vị trí (cơ hội) việc làm

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non có khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm chăm sóc và giáo dục trẻ em dưới 6 tuổi; cơ sở giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.

- Cán bộ quản lí ở các cơ sở giáo dục mầm non.

- Chuyên viên giáo dục mầm non các cấp;

- Cán bộ nghiên cứu gáo dục mầm non tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu hoặc Tư vấn viên về giáo dục mầm non.

- Tiếp tục tham gia học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

4. Liên hệ ban tư vấn của khoa

- ĐT Khoa SP Tiểu học - Mầm non: 0229 3889 115

- ThS. Vũ Thị Diệu Thúy

+ Số điện thoại: 0948 940 991

+ Email: vtdthuy@hluv.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH GDMN

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN)

Sinh viên Lê Thị Oanh - Lớp D12MN tham gia thi giảng tại trường Mầm non Đông Thành

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN)

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN)Sinh viên tham gia Hội thi Nghiệp vụ nghề nghiệp

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN)Sinh viên tham gia Hội thi Văn nghệ- Thể dục thể thao

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN)Sinh viên lớp D12MN tham quan quần thể di tích lịch sử Bạch Đằng Giang

chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN)Sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng

Tin tiêu điểm