Xét duyệt đề cương đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2022

Thực hiện Quyết định số 701/QĐ - ĐHHL, ngày 04/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư về việc xét duyệt Đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2022. Trong các ngày 09,10,11/11/2021 các Hội đồng tổ chức xét duyệt 10 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, trong đó tổ Nghiệp vụ Mầm non: 05 đề tài, Tổ Nghệ thuật: 01 đề tài, tổ Nghiệp vụ Tiểu học: 04 đề tài. Các đề tài tập trung nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học.

Ở từng Hội đồng, sau khi chủ nhiệm để tài báo cáo Đề cương, các thành viên xét duyệt đề cương đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của từng đề tài, những nội dung cần bổ sung hoặc điều chỉnh. Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chủ tịch các Hội đồng đưa ra những kết luận chung mà các đề tài cần phải chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng. Kết quả quá trình xét duyệt: 10 Đề cương đề tài nghiên cứu khoa của các tác giả, được Hội đồng khoa học đều nhất trí thông qua, tiếp tục được thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi xét duyệt

Tin tiêu điểm