Thông báo về việc tập huấn Phòng cháy chữa cháy và triển khai phong trào thi đua " Phòng ở văn hoá" của sinh viên nội trú năm học 2023 -2024

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Ban quản lý Nội trú phối hợp cùng Phòng Hành chính quản trị tổ chức buổi tập huấn về Phòng cháy chữa cháy và triển khai phong trào thi đua " Phòng ở văn hoá" của sinh viên nội trú năm học 2023 -2024 như sau: