Thông báo về việc mở thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam chi nhánh Ninh Bình

/media/tb mở tk atm chuẩn.doc