GIỚI THIỆU

Phòng Công tác sinh viên là một trong 19 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư được thành lập theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND, ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trường Đại học Hoa Lư và Quyết định số 47/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND, ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình. Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng công tác quản lý sinh viên hệ chính quy, bao gồm: tổ chức nhập học cho sinh viên; sắp xếp lớp học theo ngành đào tạo; cử ban cán sự lớp; quản lý hồ sơ sinh viên; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên theo quy định của Nhà nước,…

Phòng gồm 9 cán bộ: Có01 Trưởng phòng,02 Phó Trưởng phòng và 06 chuyên viên. Vể trình độ chuyên môn: 04 Thạc sỹ, 05 Đại học.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

- ThS Đinh Thiên Hạ giữ chức vụ Trưởng phòng từ năm 2007 đến năm 2013.

- ThS Phạm Xuân Lê Đồng giữ chức vụ Trưởng phòng từ năm 2013 đến nay.

2. Thành tích đã đạt:

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển,dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy,Ban giám hiệu. Cán bộ, chuyên viên phòng Công tác sinh viên không ngừng phấn đấu rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

a. Công tác tổ chức hành chính cho sinh viên.

Trong giai đoạn vừa qua phòng công tác sinh viên đã chủ trì, tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ giáo dục - Đào tạo và nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp sinh viên, chỉ định, bầu ban cán sự lớp, làm thẻ sinh viên. Phòng đã làm tốt công tác thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên, giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên, phối hợp tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Phòng đã chủ trì nghiên cứu và xây dựng các quy chế, biểu mẫu về công tác sinh viên theo quy định như quy định về công tác tổ chức quản lý sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, quy định về đánh giá rèn luyện cho sinh viên, quy định về công tác trợ lý sinh viên…..

b.Công tác tổ chức,quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên.

Phòng đã làm tốt công tác theo dõi đánh giá ý thức học tập của rèn luyện của sinh viên, phân loại, xếp loại sinh viên theo quy định, tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

Đã làm tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên.Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, tổ chức đối thoại định kỳ giữa hiệu trưởng và nhà trường đối với sinh viên, phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện và phấn đấu.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PGS. TS Lê Xuân Giang Hiệu trưởng

trao bằng tôt nghiệp cho các sinh viên xếp loại giỏi

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

c. Công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên

Phòng công tác sinh viên đã làm tốt công tác thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng sinh viên và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên. Hàng năm đã xét và cấp hàng trăm triệu đồng tiền học bổng và các chế độ khác cho sinh viên.

Mặt khác phòng cũng chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện vận động giúp đỡ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên bị thiên tai và các sinh viên thuộc diện chính sách.

d.Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn phòng chống tội phạm và trật tự xã hội.

Phòng đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú, phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn trường học, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến sinh viên.

Phòng đã chủ trì và tổ chức lễ phát động phong trào an toàn trường học, tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, về sử dụng và tàng trữ pháo nổ, tổ chức cho sinh viên kí cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, vi phạm quy định của pháp luật,…

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Đại diện sinh viên các lớp ký cam kết

e. Công tác quản lý sinh viên ngoại trú và y tế, thể chất

Phòng đã phối hợp tốt với Trung tâm y tế - môi trường tổ chức công tác y tế trường học,tổ chức cho sinh viên khám sức khỏe khi vào nhập học, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc đảm bảo môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sinh viên. Công tác thể chất được tạo điều kiện tối đa cho sinh viên về cơ sở vật chất để sinh viên được luyện tập và nâng cao sức khỏe.

Đối với việc quản lý sinh viên ngoại trú. Phòng đã làm tốt công tác tổ chức và triên khai công tác quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định như: Đăng ký địa chỉ sinh viên ngoại trú. Sổ theo dõi sinh viên ngoại trú, cử cán bộ phụ trách sinh viên ngoại trú.

* Thành tích cụ thể đạt được trong giai đoạn vừa qua:

- Đạt giải Nhất cấp Tỉnh hội thi “Học sinh sinh viên Ninh Bình với pháp luật về an toàn giao thông” năm 2012. Đạt giải ba hội thi “Học sinh, sinh viên Ninh Bình với văn hóa giao thông năm 2015”.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Lãnh đạo, chuyên viên phòng công tác sinh viên

chụp ảnh lưu niệm với sinh viên

- Ba lần tham gia thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc và đạt 1giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 3 giải khuyến khích.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các sự kiện của địa phương.

- Được UBND tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2007 - 2008 và năm học 2010 - 2011.

- Được UBND Tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen năm học 2011 - 2012.

- Được Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình liên tục các năm từ 2007 đến 2016 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

- Được Công an Tỉnh tặng giấy khen về phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ Quốc” năm 2010.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Chi bộ Phòng liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn 2007-2015.

- Một số cá nhân trong Phòng đã nhận được nhận Bằng khen của các cấp, các ngành trao tặng vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua, phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào an toàn trường học…

3. Một số định hướng phát triển của Phòng:

- Xây dựng phòng là đơn vị tin cây đối với sinh viên đang học tại trường, tạo môi trường và mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên học tập và rèn luyện.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn của phòng công tác sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn tới.

- Đổi mới phương thức quản lý từng bước nâng cao vai trò vị trí của công tác sinh viên trong nhà trường, đưa công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

- Hoàn thiện các văn bản biểu mẫu về công tác sinh viên của trường.

- Chú trọng việc xúc tiến hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên, trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Với những định hướng phát triển trên, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của nhà trường, sự phối hợp của các đơn vị trong trường, tập thể cán bộ và chuyên viên Phòng Công tác sinh viên sẽ luôn cố găng phấn đấu làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà trường giao phó.