Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

SĐT

Email

1

Phạm Xuân Lê Đồng

1976

Tr.Phòng

0913.011.867

donghluv@gmail.com

2

Lê Hồng Phượng

1978

Phó Tr.Phòng

0911.261.078

lehongphuongnb@gmail.com

3

ĐinhThị Liên

1987

Phó Tr.Phòng

0915.517.238

dinhlien5587@gmail.com

4

Phạm Thu Thuỷ

1985

Chuyên viên

0978.865.255

thuthuydhhl@gmail.com

5

Vũ Thị Hà

1987

Chuyên viên

0977.293.970

vuthiha2787@gmail.com

6

Ninh Tiến Nam

1987

Chuyên viên

0919.644.612

ntnam.dhhl@gmail.com

7

Trịnh T.Hoài Thanh

1988

Chuyên viên

0901.763.306

hoasaudong.thanh88@gmail.com

8

Lâm Ngọc Cương

1991

Chuyên viên

0928.123.334

lamngocuong24h@gmail.com

9

Trịnh Xuân Quỳnh

1986

Chuyên viên

0986.887.399

Trinhxuanquynh86@gmai.com