Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

SĐT

Email

1

Phạm Xuân Lê Đồng

1976

Tr.Phòng

0913.011.867

pxldong@hluv.edu.vn

2

Lê Hồng Phượng

1978

Phó Tr.Phòng

0911.261.078

lhphuong@hluv.edu.vn

3

ĐinhThị Liên

1987

Phó Tr.Phòng

0915.517.238

dtlien@hluv.edu.vn

4

Phạm Thu Thuỷ

1985

Chuyên viên

0978.865.255

ptthuy@hluv.edu.vn

5

Vũ Thị Hà

1987

Chuyên viên

0977.293.970

vtha@hluv.edu.vn

6

Ninh Tiến Nam

1987

Chuyên viên

0919.644.612

ntnam@hluv.edu.vn

7

Trịnh T.Hoài Thanh

1988

Chuyên viên

0901.763.306

tththanh@hluv.edu.vn

8

Lâm Ngọc Cương

1991

Chuyên viên

0928.123.334

lncuong@hluv.edu.vn

9

Trịnh Xuân Quỳnh

1986

Chuyên viên

0986.887.399

txquynh@hluv.edu.vn