1. Đ/c: Lê Hồng Phượng - Sinh năm 1978 - Trưởng phòng - SĐT: 0911261078- Email: lhphuong@hluv.edu.vn

2. Đ/c: Đinh Thị Liên - Sinh năm 1987 - Phó trưởng phòng - SĐT: 0915517238 - Email: dtlien@huv.edu.vn

3. Đ/c Đinh Thị Hồng Loan - Sinh năm 1984 - Phó trưởng phòng - SĐT: 0963433589 - Email: dthloan@hluv.edu.vn

4. Đ/c Hoàng Việt Hưng - Sinh năm 1983 - Giảng viên - SĐT: 0918603538 - Email: hvhung@hluv.edu.vn

5. Đ/c: Trịnh Xuân Quỳnh - Sinh năm 1986 - Chuyên viên - SĐT: 0986887399 - Emal: txquynh@hluv.edu.vn

6. Đ/c: Phạm Thị Thu Trang - Sinh năm 1996 - Chuyên viên - SĐT: 0359206821 - Email: trang@hluv.edu.vn

7. Đ/c Trần Thị Thanh Phương - Sinh năm 1981 - Giảng viên - SĐT:: 0915386309 - Email: tttphuong@hluv.edu.vn

8. Đ/c Dương Thị Dung - Sinh năm 1987 - Giảng viên - SĐT: 0943029886- Email:dtdung@hluv.edu.vn

9. Đ/c Trần Thị Tuyết Mai - Sinh năm 2000 - Nhân viên hợp đồng - SĐT: 0397316892- Email:trantuyetmai030120@gmail.com

10. Đ/c Hoàng Phúc Ngân - Sinh năm 1991 - Giảng viên - SĐT: 0912878263 - Email: hpngan@hluv.edu.vn

11. Đ/c Phạm Thanh Xuân - Sinh năm 1982 - Giảng viên - SĐT: 0969083381 - Email: ptxuan@hluv,edu.vn