Kế hoạch tổ chức Hội thi viết chữ đẹp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cho sinh viên ngành GDTH, năm học 2021-2022