Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam 9/01/2019