GIỚI THIỆU

Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư được chính thức thành lập ngày 14/3/2012 tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012 – 2014. Hiện nay, nhiệm kỳ III (2017 – 2019) Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư có gần 1.000 Hội viên sinh hoạt tại 33 Chi hội với sự điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường gồm 17 đồng chí (trong dó 5 đồng chí là Ủy viên Ban thư ký và 12 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành).

Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Đại học Hoa Lư. Hội Sinh viên trường có chức năng đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên toàn trường cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội, Câu lạc bộ - Đội – Nhóm và bộ phận trực thuộc xây dưng phát huy sức mạnh đoàn kết phù hợp với chủ trương của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh Ninh Bình, của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường; Nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác cao trong sinh iveen, cùng Đoàn TNCS trường xây dựng ngày càng vững mạnh hoạt động Hội và phong trào sinh viên; Tổ chức các hoạt động phong trào cho Hội viên sinh viên toàn trường có cơ hội cống hiền mình cho xã hội; Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên đến Đoàn trường, Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường; tham gia đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến sinh viên, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trong và ngoài trường giải quyết các vấn đề nóng về công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Hoa Lư; Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

Mục tiêu của công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Hoa Lư là: Tích cực bồi dưỡng góp phần hình thành thế hệ sinh viên mới thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức lối sống lành mạnh; có sức khỏe tốt; tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học, công nghệ; có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tụt hậu; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Ninh Bình và của đất nước nói chung.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường luôn đoàn kết và thống nhất ý chí của hội viên thành sức mạnh của tổ chức Hội Sinh viên nhà trường. Hội sinh viên trường đã gặt hái được nhiều thành tích cùng nhiều hoạt động phong trào như: Phong trào sinh viên tình nguyện; phong trào hiến máu tình nguyện; các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; phong trào sinh viên 5 tốt; phong trào sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh; thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề, nghiệp vụ trong sinh viên; phong trào thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh,…100% chi hội xây dựng nề nếp học tập sinh hoạt tốt.100% các chi hội tham gia tích cực đợt sinh hoạt chính trị nghe thời sự chuyên đề về tình hình văn hoá - xã hội - kinh tế trong nước và quốc tế; thực hiện tốt tuần sinh hoạt công dân HSSV, quán triệt nội dung cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ”.100% hội viên hưởng ứng nhiệt tình có hiệu quả các cuộc thi do các cấp phát động. Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư đã đạt được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, có nhiều tập thể và cá nhân được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhà trường, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường tặng giấy khen.

Có được kết quả trên là do Hội Sinh viên trường trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của TW Hội sinh viên Việt Nam, của Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh Ninh Bình đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Lư; sự giúp đỡ của các phòng, ban, khoa, trung tâm trong nhà trường đối với hoạt động của Hội Sinh viên nhà trường.

Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư đã làm tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa Đảng - Chính quyền - Đoàn thể với sinh viên. Tổ chức Hội Sinh viên, nhất là cơ sở Hội được xây dựng mạnh, có đủ năng lực tập hợp sinh viên, làm người bạn gần gũi, đồng hành với sinh viên, vận động và hỗ trợ đắc lực cho sinh viên học tập, rèn luyện. Hoạt động của Hội Sinh viên xuất phát từ lợi ích chính đáng, thiết thân của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên. Hội viên sinh viên trường Đại học Hoa Lư luôn phát huy được truyền thống vẻ vang của học sinh sinh viên Việt Nam, luôn gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu, học tập tốt, rèn luyện tốt vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển của trường Đại học Hoa Lư nói riêng.

Đinh Thị Liên

Chủ tịch Hội Sinh viên