BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân

Theo quy định, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân, vậy nên tất cả học sinh, sinh viên đều có quyền và nghĩa vụ tham gia BHYT.

Hiện nay, các khoản thu chi đầu năm học mới là điều đang được các bậc phụ huynh quan tâm, trong đó có khoản thu Bảo hiểm y tế. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra thắc mắc liệu việc mua bảo hiểm y tế có bắt buộc hay không.

Phó tổng giám đốcBảo hiểm Xã hội(BHXH) Việt Nam - ông Trần Đình Liệu cho biết, Luật BHYT quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 2 Luật BHYT: "BHYT là hình thức bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện". Do đó, học sinh và sinh viên là công dân Việt Nam, là đối tượng tham gia BHYT theo luật định thì có quyền và nghĩa vụ tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

Thực tế, Nhà nước cũng đã có chính sách ưu tiên học sinh/sinh viên trong việc tham gia BHYT bằng việc hỗ trợ ít nhất 30% mệnh giá thẻ BHYT. Bên cạnh đó, các em là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người nghèo và các đối tượng chính sách khác được Nhà nước bỏ toàn bộ kinh phí mua thẻ BHYT.

Trong nhiều năm qua, số lượng học sinh/sinh viên tham gia BHYT đã tăng lên rất nhiều. Cụ thể,n ăm học 2013 - 2014 số HSSV tham gia BHYT đạt 85%, đến năm học 2016 - 2017, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đã đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu HSSV có thẻ BHYT,

Tuy nhiên, do nhiều người chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của BHYT, đơn vị quản lý chưa có chế tài bắt buộc tham gia nên quá trình tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn. Hiện vãn còn đến 7,5% số học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT.

Theo ông Trần Đình Liệu, nhằm hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào cuối năm 2017, ngay từ đầu năm học, ngành BHXH sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo từ trung ương đến địa phương thực hiện quyết liệt hơn nữa một số nội dung và triển khai đồng bộ các giải pháp để học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.

Cụ thể, BHXH Việt Nam sẽ giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục, đảm bảo đến hết năm 2017 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Nhằm giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh trong các khoản đóng góp đầu năm học mới, BHXH Việt Nam cũng thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo theo đúng quy định một cách linh hoạt. Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu BHYT của những tháng còn lại năm 2017. Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017.

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm