Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức – nhân sự

- Đơn vị có Chi bộ độc lập, trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư, bao gồm 06 đảng viên. Đồng chí Đinh Văn Viễn là Bí thư Chi bộ. Đơn vị có tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn trường. Đồng chí Đặng Thị Hằng là Chủ tịch công đoàn bộ phận đơn vị.

- Trung tâm có 02 bộ phận : bộ phận Y tế và bộ phận Vệ sinh môi trường.

- Số lượng và trình độ nhân sự của trung tâm: 01 Phó Giám đốc, 10 nhân viên. Có 01 Thạc sỹ, 06 trình độ trung cấp và 04 lao động phổ thông.

1.

Tin tiêu điểm