Thông báo Thu Hội phí Hội Chữ thập đỏ năm 2018

Thực hiện Chương trình Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018, Hội Chữ thập đỏ trường Đại học Hoa Lư thông báo về việc thu Hội phí Hội Chữ thập đỏ năm 2018 cụ thể như sau:

1. Số tiến: 12.000 đồng/ hội viên

Trong đó:

+ Trích lại Quỹ Chi hội: 6.000 đồng/ hội viên

+ Nộp về Văn phòng Hội; 6.000 đồng/ hội viên

2. Thời hạn: Trước 17h00 ngày 25/12/2018

3. Địa điểm:

- Các chi hội sinh viên: nộp về Phòng Công tác sinh viên

- Các chi hội cán bộ, giảng viên: nộp cho đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Giám độc TT. Thư viện - Thiết bị

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm