Địa chỉ liên hệ Hội Chữ thập đỏ trường Đại học Hoa Lư:

Văn phòng Hội Chữ thập đỏ: Phòng CTSV - Tầng 1 - Nhà A2

SĐT Liên hệ:

1.Chủ tịch: Phạm Quang Huấn - Phó hiệu trưởng: 0980.086.929

2. Phó Chủ tịch: Lê Hồng Phượng - Phó Trưởng phòng CTSV: 0911.261.078

Tin tiêu điểm