Giới thiệu

Mười năm qua, Đảng bộ trường Đại học Hoa Lư tiền thân là Chi bộ- Đảng bộ Trường Trung cấp Sư phạm Hà Nam Ninh- Ninh Bình (giai đoạn 1959- 1999), Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình (giai đoạn 1997- 2006). Tháng 11/2006, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình được chuyển sinh hoạt từ Thành ủy Ninh Bình về Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh. Ngày 09/4/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 407/QĐ- TTg về việc thành lập Trường Đại học Hoa Lư trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình.

Tháng 8/2007, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình được đổi tên thành Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư, khi ấy Đảng bộ nhà trường có 7 Chi bộ với trên 50 đảng viên, đến nay (09/11/2018) Đảng bộ nhà trường đã có 231 đảng viên sinh hoạt tại 19 Chi bộ.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục- Đào tạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh, Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện đối với Nhà trường. Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng đội ngũ, đầu tư trang bị cơ sở vật chất và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020- 2025

S

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

1

Vũ Văn Trường

01/01/1975

Nam

Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình

2

Nguyễn Mạnh Quỳnh

13/10/1970

Nam

Việt Hùng, Trực Ninh, Nam Định

3

Phạm Quang Huấn

15/3/1970

Nam

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

4

Lương Duy Quyền

25/6/1981

Nam

Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình

5

Bùi Thị Hải Yến

05/4/1969

Nữ

Thanh Lạc, Nho Quan, Ninh Bình

6

Phạm Xuân Lê Đồng

11/02/1976

Nam

Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình

7

Dương Trọng Hạnh

26/3/1969

Nam

Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

8

Phùng Thị Thanh Hương

17/02/1976

Nữ

Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

9

Nguyễn Thị Phương

03/7/1973

Nữ

Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình

10

Tạ Hoàng Minh

02/7/1979

Nữ

Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

11

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

09/11/1978

Nữ

Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình

12

Trần Việt Hùng

22/02/1969

Nam

Lộc Vượng, TP Nam Định, Nam Định

13

Dương Trọng Luyện

18/02/1984

Nam

Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020- 2025

STTHọ tênNgày sinhGiới tínhQuê quán

1

Vũ Văn Trường

01/01/1975

Nam

Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình

2

Nguyễn Mạnh Quỳnh

13/10/1970

Nam

Việt Hùng, Trực Ninh, Nam Định

3

Phạm Quang Huan

15/3/1970

Nam

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình